Kurs

Grundutbildning inom SAS Base

Knowit erbjuder kundanpassad grundutbildning i SAS Base utifrån förfrågan. Kursen är en kombination av lärarledda genomgångar och praktiska övningar.

Allmänt om kursplan

Vår rekommmendation är att kursen hålls 2+2 eller 3+1 dagar. Detta för att deltagarna ska få lite tid för egna övningar och ytterligare hjälp innan kursen avslutas. Kursmaterialet är utformat för att även kunna fungera vid självstudier.

Varje kursdag innehåller lärarledd undervisning och eget arbete med övningsuppgifter. Det ges möjlighet till frågor, handledning och individuell hjälp.

                                                                              

Genomförande

Alla kurstillfällen leds av en konsult med flera års praktisk erfarenhet av programmering i SAS Base. För handledning under övningarna kan flera SAS-konsulter från Knowit komma att medverka för att ge deltagarna större möjligheter att få individuell hjälp.

Vi kommer överens om passande datum för att hålla kursen. Minst 2 och max 10 deltagare per kurs.

 

Bokning och övriga frågor

För att boka utbildning och för mer information kontakta Lisa Lind, 073-074 6779.

Till toppen