Frukostseminarium

Få ut det fulla värdet av din investering i BI/Analytics

De flesta organisationer har redan någon form av BI/Analytics, men får man verkligen ut det fulla värdet? Det här frukostseminariet ger konkreta tips på hur man kan komma vidare och erövra den sista milen så att man säkerställer värderealisering.

Dagligen kämpar många av oss med ökade kostnader, ökad back-log, lågt nyttjande, bristfällig styrning...vilket bara är några exempel på de utmaningar många organisationer har när det gäller BI/Analytics. 

De flesta organisationer har redan någon form av BI/Analytics, men får man verkligen ut det fulla värdet? Var ska man börja och hur kommer man i mål med värderealiseringen?

Vi kommer att beskriva tre utgångslägen som är typiska: Ingen BI/Analytics idag, väldigt mycket investerat under lång tid och slutligen ”många öar”. 

Datum och tid: 29 november, kl. 7.30-09.00. Frukosten startar kl. 07.30, föreläsningen pågår mellan kl. 08.00 och 09.00.

Plats: Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Presentatörer är Pia Falkborn och Daniel Rexed från Knowit, båda med mångårig erfarenhet av arbete inom området, såväl i linjeroller som i konsultroller.

För kontakt eller frågor: Pia Falkborn, 076-149 7681, Daniel Rexed, 070-770 4000.

 

Till toppen