Solutions

Att jämföra äpplen med päron

Lär er utvärdera krav på riktigt.

Man brukar ofta höra att man inte ska jämföra äpplen och päron. Även i kravhanteringssammanhang är detta ett vanligt uttryck. Vi tycker att det är helt fel. Det går alldeles utmärkt.
 
Däremot kan man fråga sig varför det är relevant. Svaret är helt enkelt att man ofta ställs inför problemet att olika lösningar på ett problem är så vitt skilda att det inte är uppenbart vilken som bäst löser problemet eller realiserar kravet. Vi lär dig metoder för att utvärdera olika systemlösningar vetenskapligt så att det blir lätt att avgöra vilken som är bäst.

För mer information, kontakta Staffan Melin,  +46 76 398 73 16

Till toppen