Seminar

Data Vault Automation Test Drive

Lär dig hur Data Automation kan reducera den komplexitet och de kostnader som är kopplade till att bygga och uppdatera data vaults, och avsevärt förkorta inlärningskurvan för team som är nybörjare i Data Vault 2.0-metodik.

Evenemanget inleds med en teoridel som följs av en hands-on workshop. Du får möjlighet att testköra Data Vault Automation och själv bygga ett fullt automatise­rat och dokumenterat Data Vault på endast två timmar.

Vem ska delta?

Evenemanget passar för data warehouse-utvecklare, data arkitekter, IT-ledare, IT-chefer och data warehouse-användare.

Vad kommer du att lära dig?

  • Hur man automatiserar design, byggande och underhåll av Data Vault, vilket gör att du kan arbeta effektivare
  • Hur WhereScape Data Vault Express underlättar och accelererar utveckling med hjälp av wizards och mallar
  • Hur Data Automation tillåter att du bygger, ändrar och "kör" Data Vault genom att "dra-och-släppa" från källsystem till målmiljö. Verktyget skapar mappningar, transformationer och ELT-kod för den underliggande plattformen (i dess eget programspråk).

 

Evenemanget hålls på engelska.

 

unlockingdatavault.png

 

Agenda

12:00 – Introduktion och välkommen

12:20 – Data Vault i Sverige

12:40 – Hur kan data Automation användas för att skapa Data Vault

13:00 - Lunch

13:45 - Data Vault hands-on workshop - del 1

14:45 - Fika

15:00 - Data Vault hands-on workshop - del 2

16:00 - Mingel och nätverkande

Till toppen