Frukostseminarium

Transparens och förtroende - förutsättningar för Scanias Employer Brand

Datadriven tillväxt

Scania positionerar sig som attraktiv arbetsgivare genom att aktivt lyssna på  medarbetarna och analysera deras upplevelser. Det började med tanken om att inkludera fakta i beslut som rör medarbetarna precis som man gör i produktutveckling och marknadsstrategier. Konceptet visade sig vara värt att testa.

På sin resa att bygga en datadriven organisation har Scania i Sverige etablerat en ny avdelning för HR Analytics under 2018. Avdelningen ansvarar för global datainsamling, visualisering och analys. 

Vi har bjudit in Emma Fjellström HR Data Analyst på Scania, som förra året blev utsedd till årets Employer Branding-person av Universum. I sitt jobb fokuserar Emma bland annat på vad omvärlden associerar med Scania, hur medarbetarna ser på sin arbetsgivare och om det finns gap mellan den interna och externa bilden av företaget.

Under seminariet delar Emma med sig av sina erfarenheter. Vi får ta del av konkreta exempel på hur hon argumenterar för hur medarbetare mår och presterar i olika delar av organisationen. 

Tillsammans diskuterar vi:

- Utmaningarna med att mäta relevant information
- Hur kan HR visualisera data för att nå värdefulla insikter som hjälper beslutsfattare att agera?

Frukost serveras från klockan 08.00. Seminariet pågår mellan 08.30-10.00.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller önskar meddela eventuell kostpreferens.

Carina Andersson, 072-536 99 88
Helene Matti, 072-228 69 79

Vi ses!

Till toppen