Seminarium

Nyttovärdering med PENG

PENG är marknadens mest etablerade modell för att identifiera och värdera alla nyttor som en investering eller förändring kan ge.

En PENG-kartläggning visar hur nyttorna förhåller sig till varandra och sätter dem i relation till kostnaden. Investeringens fulla potential blir synlig redan på planeringsstadiet, vilket gör PENG-analysen till ett tydligt och trovärdigt beslutsunderlag. Förutom att synliggöra nyttor och dess värde, visar PENG-analysen vägen för realiseringen av nyttorna.

Kvällen omfattar en introduktion i PENG och hur man kan tillämpa nyttovärdering i olika typer av verksamheter.

Till toppen