Nätverk

Nätverksträff för dataskyddsombud

Arbetar du som dataskyddsombud? Då är du varmt välkommen att delta i Knowits nätverk för dataskyddsombud.

På Knowit har vi ett brett utbud av tjänster inom dataskyddsområdet. Bland annat erbjuder vi dataskyddsombud som tjänst och olika typer av supporttjänster för dataskyddsombud.

Vi som arbetar som dataskyddsombud på Knowit tror att det finns ett behov för ombud att träffas och prata om det som är speciellt med den här rollen. Därför bjuder vi in till ett nätverk – av dataskyddsombud för dataskyddsombud. Nätverket kommer att vara ett forum för att diskutera alla typer av frågor som är relevanta för dataskyddsombud. Vi kommer även att bjuda in intressanta talare till nätverksträffarna. Träffarna kommer att avrundas med mingel och lättare förtäring. Läs mer om nätverket här.

Nästa tillfälle är den 6 februari och hålls även denna gång i Knowits lokaler på Klarabergsgatan 60 i Stockholm, klockan 16.30 - 18.00. Temat för kvällen är riskhantering.

Upplägg för kvällen:
Del 1 - Riskbaserat arbetssätt (Knowit)
Del 2 - Cyberförsäkringar - vad omfattas av en cyberförsäkring? (JLT Risk Solutions)

Anmäl dig genom att fylla i formuläret till höger. Ange gärna eventuella kostpreferenser i samband med anmälan. Antalet platser är begränsade och vi förbehåller oss därför rätten att avböja anmälan vid behov.

Önskar du meddela eventuell kostpreferens? Vänligen kontakta Alexander Wallin.

Välkommen!

Om nätverket
Nätverket för dataskyddsombud är en oberoende sammanslutning av dataskyddsombud inom privat och offentlig sektor. Nätverket startades som ett initiativ för ett positivt erfarenhets- och kontaktutbyte mellan dataskyddsombud och sponsras av Knowit Insight.

Nätverket för dataskyddsombud är ett komplement till andra dataskyddsnätverk med målsättning att utveckla dataskyddsombudsrollen och ge förutsättningar för nätverkande. Att vara dataskyddsombud är en utsatt position och ombudet ställs ofta inför svåra överväganden i gränslandet mellan juridik, teknik och verksamhetens behov. Att dataskyddsombudet har både en övervakande som stödjande roll gör uppdraget extra svårt.

”Vi såg tidigt ett behov av en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion mellan dataskyddsombud och detta var upprinnelsen till nätverket”, säger Lisa Lundin, dataskyddsombud för Bankgirocentralen och initiativtagare.

Till toppen