Frukostseminarium

Modernt ledarskap och vad det innebär

Ledarskapet inom organisationer har historiskt sett genomgått stora förändringar. Det har utvecklats från flockbeteendet som styrs av maktpositioner, till ett maskinellt styrande med fokus på resultat och nu till ett stöttande ledarskap där individerna är i fokus. Den största förändringen som har skett är att organisationer övergått från att värdesätta kontroll, produktivitet och resultat till att idag värdesätta empati, omtanke och tillit.

Vår egen Fredrik Söderberg är en expert på ämnet. Han är konsultchef på Knowit och har under sina år här höjt vår egen medarbetarnöjdhet samtidigt som han har hjälpt ett flertal kunder att skapa ett föredömligt ledarskap. Genom sitt brinnande intresse för ledarens förmågor att stötta team har Fredrik även tagit fram kurser som har hjälpt ledare att utveckla sitt ledarskap. Han menar att en organisation är som en levande organism där vi som ledare måste skapa rätt förutsättningar för att få organisationen att gå i rätt riktning.

Har du skapat rätt förutsättningar för din organisation? Vill du komma och lyssna till Fredriks tankar om framtidens ledare?

Välkommen till vårt seminarium den 7 mars på Klarabergsgatan 60 i Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.

Frukosten serveras från 07.30 och seminariet pågår mellan 08.00-09.30.

Välkommen!

Till toppen