Insight

Leading SAFe - Scaled Agile Framework

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework.

Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala.

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Engelskt kursmaterial ingår. 

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Utbildningen har stor spridning internationellt och hålls av certifierad lärare. Under utbildningen kommer vi även att dela med oss av våra egna erfarenheter från att införa ramverket hos svenska bolag.

Längd: 2 dagar

Pris exkl moms: 19 450 kr

Kursen hålls i samarbete med Informator, anmälan görs här.

Talare

Pär Jansson Pär is an agile coach and focus on agile leadership - methods and frameworks for Enterprise Agility. Since 2013 Pär is a certified instructor in Management 3.0 and Scaled Agile Framework (SPC) and deliver customer specific and open enrollment classes on a regular basis. He has 25 years of experience from the software industry and is currently working with an agile transformation program at a large automotive company in Södertälje.
Eric Landén Eric has over 25 years of experience in product development and leadership. He has worked as a HW and SW developer, project leader, manager and change leader. Eric has been a certified SAFe Program Consultant (SPC) since early 2014. As a trainer, he's trained over 200 IT consultants and product development people in Leading SAFe. His experiences from Agile transformation at IT and automotive companies are always appreciated during class discussions. When Eric is not training SAFe he works as an agile enterprise coach helping enterprises transform from a traditional development organization into a full agile organization. He is also a consultant manager at Knowit.

Agenda

Vad är SAFe?

 • Ramverkets ursprung och bakomliggande principer
 • Strategier för att införa SAFe i en organisation


Överblick - Lean som synsätt

 • ”Lean software development”
 • ”Product development flow”


Storskalig agil utveckling

 • Agil utveckling ur ett företagsperspektiv
 • Affärsnytta


SAFe på teamnivå

 • Arbetssätt som möjliggör skalning till program och portföljnivå


Programnivå med agila releasetåg

 • Agila releasetåg, identifiera, planera och genomföra en release
 • Arbetssätt och roller


Agil portföljhantering

 • Agila transformationsmönster för strategi och finansiering, programledning och governance


Agil arkitektur

 • Principer för agil arkitektur
 • Rollerna system- och enterprise-arkitekt
 • Arkitektur och flödesorientering


Agilt ledarskap

 • Lean och agilt ledarskap
Till toppen