Frukostseminarium

Hur får man människor av världsklass, som tillsammans bygger lösningar av världsklass?

Framtidens organisation

Tror du att tekniska lösningar av världsklass kräver samarbete och människor av världsklass?

Bra. Då tror du, Qamcom och vi på Knowit Insight samma sak.

Hur hjälper vi medarbetare att växa och bli människor av världsklass? Qamcom kombinerar autonomi, tydliga syften och mål, med stöttande organisationsstruktur designad för medarbetarna. Detta leder till möjligheter för långsiktig samverkan och personlig utveckling, vilket i sin tur gror människor av världsklass.

Qamcoms sätt att lyfta fram kompetensen hos sina medarbetare med självorganiserande team och innovativa organisationsstrukturer tycker vi är ett bra exempel att lära sig och ta inspiration ifrån. Genom att presentera detta som ett konkret exempel på vårt nästa frukostseminarium hoppas vi kunna hjälpa er få nya idéer och komma till givande insikter. Vi vill ge er ett nytt perspektiv och tankar kring hur ni kan lösa era egna organisatoriska utmaningar, samt kanske sticka hål på saker du inte trodde var möjligt.

Vad kostar det att få ta del av denna inspiration? Inget. Endast er tid och ert engagemang. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost som serveras från klockan 07.30. Seminariet börjar 08.00 och håller på till 09.00 med tid för frågor och diskussion. Har du behov av att diskutera något specifikt finns vi på plats till 09.30.

Välkommen att diskutera olika intresseområden tillsammans med oss på Knowit Insight. Bjud gärna med dig en kollega eller en vän. Anmälan görs i formuläret till höger.

Talare

Joakim Nilsson Jobbar hos Qamcom med affärsutveckling samt att överbrygga gapet mellan R&D och kundvärde.
Till toppen