Seminarium

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen och hur kan ett nytt tillsyns- och sanktionssystem komma att se ut?

Den 30 november lämnar den särskilde utredaren in sitt betänkande om vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen, som bland annat behandlar sanktioner och tillsyn. Bara några dagar efter det kommer han, tillsammans med andra talare, att berätta om slutsatserna i betänkandet, vad den nya lagen innebär och hur den påverkar verksamheter. Varmt välkomna!

Då intresset för detta seminarium varit otroligt högt är det redan fullbokat. Vill du stå på reservlistan? Vänligen ta kontakt med Emma Enoksson.

Sveriges nya säkerhetsskyddslag träder i kraft den 1 april 2019. Det är nu hög tid att ta ställning till vad lagen innebär för den egna verksamheten i praktiken. 

Vi lyssnar på föredrag om vilka nyheter den nya lagstiftningen innebär, hur man bör anpassa sig till den och hur den påverkar verksamheter. Stefan Strömberg, särskild utredare, kommer också att berätta om slutsatserna i sitt betänkande i en utredning om bland annat nytt tillsynssystem och sanktionssystem under den nya lagen. Stanna gärna kvar och diskutera efteråt. Vi bjuder på dryck och tilltugg. 

15:00-15:40 Vilka nyheter tillkommer i den nya lagen och hur utförs en säkerhetsskyddsanalys?  
Marie Sjöberg, senior jurist med över tio års erfarenhet av säkerhetsarbete, bland annat från Säkerhetspolisens säkerhetskyddsenhet, och Victor Langåssve, informationssäkerhetsexpert och Head of Cybersecurity Compliance Services på Knowit 

Marie kommer att presentera grunderna i den nya lagstiftningen med fokus på de viktigaste nyheterna jämfört med nuvarande lagstiftning och på begreppet Sveriges säkerhet. Vad utgör egentligen en säkerhetskänslig verksamhet och vad är skillnaden jämfört med en samhällsviktig verksamhet? 

Victor kompletterar bilden genom att beskriva hur du som verksamhetsutövare tar reda på om du träffas av lagen. Vad innebär kravet på att genomföra en säkerhetsskyddsanalys i praktiken?

15:40-16:00 Paus  

16:00-16:30 Särskilde utredaren berättar om sitt uppdrag 
Stefan Strömberg, f.d. lagman och rikspolischef, Särskild utredare i Utredningen Ju 2017:08 om vissa säkerhetsskyddsfrågor 

Stefan kommer att presentera sitt betänkande som kan komma att rita om spelplanen på nytt. Han berättar mer om det han kommit fram till i sitt uppdrag, som bland annat innehåller att föreslå sanktioner för den som bryter mot säkerhetsskyddslagen.  

16:30-17:00 Hur påverkar den nya säkerhetsskyddslagen verksamheter med extrema tillgänglighetskrav? 
Patrick Fältström, Teknik- och Säkerhetsskyddschef  Netnod 

Patrick berättar om hur Netnods verksamhet påverkas av den nya säkerhetsskyddslagen. Netnod driver knutpunkter för internettrafik samt DNS-tjänster och är ansvariga för distribution av tid och frekvens i Sverige.  


Önskar du meddela eventuella matpreferenser? Vänligen kontakta Emma Enoksson.


Secure Insight 
Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge. 

Till toppen