Seminarium

Utmaningarna inom GDPR

Den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Många organisationer har nu kommit igång med projekt inom området. För att underlätta har vi tagit fram ett seminarium med de tre största utmaningarna som vi har sett hos våra kunder. Varmt välkomna till Knowit den 11:e maj!

Först lyssnar vi på erfarenheter avseende ICA:s kravställning på CRM-system. Därefter antar vi ett internationellt fokus samt avslutar med att lyssna på ett spännande föredrag inom förändringsledning och hur medarbetare kan engageras i GDPR. Stanna gärna kvar och diskutera efteråt. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

15.00-15.35 GDPR: Att kravställa på CRM-system
Robert Singh, säkerhetskonsult på Knowit
Jan-Olof Andersson, informationssäkerhetschef på ICA Sverige

CRM-system är idag komplexa med avancerade analyser av köpbeteende och kopplingar mot sociala media samt många av organisationens interna system. ICA har nyligen upphandlat ett nytt CRM-system och berättar om sina erfarenheter från att ta höjd för GDPR i arbetet.

15.35-16.10 GDPR, ökad territoriell räckvidd och internationella aspekter på dataskydd
Hans-Peter Erlingsson, jurist och expert på it-sourcing, Knowit

Många stora bolag verkar över flera kontinenter och har ett långt led av leverantörer som hanterar personuppgifter. Hans-Peter berättar om sina erfarenheter från att hantera dataskyddsfrågor och avtal i en internationell miljö.

16.10-16.25 Paus

16.25-17.00 Förändringsledning: Hur får vi medarbetarna engagerade i GDPR?
Anna Borg, senior säkerhetskonsult på Knowit
Eva Esselin Leander, organisationspsykolog och seniorkonsult på EsselinLeander AB 

Anna och Eva diskuterar utifrån konkreta exempel hur du skapar involvering och engagemang inom GDPR och säkerhet. Målet är en långsiktig förändring där medarbetarna tänker säkerhet och privacy.


Efter föredragen avrundar vi med dryck, tilltugg och fortsätter diskussionen tillsammans. 

 

Önskar du meddela eventuell allergi eller specialkost? Vänligen kontakta Emma Svensson.

 

Secure Insight
Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.

 

Detta event är fullsatt! Vänligen kontakta Emma Svensson om du vill anmäla dig till reservlistan.

 

 

Till toppen