Insight

Om de mjuka värdena i en transformation

Människan tycks ständigt gå igenom förändringar, särskilt i arbetslivet. Men hur får vi med oss medarbetarna på förändringsresan?

Under detta frukostseminarium kommer Farzad & Filip bland annat gå igenom vilken ledarskapsstil som bäst lämpar sig i förändring, hur man bibehåller medarbetarnas motivation samt viktiga aspekter avseende kultur & kommunikation. Vi belyser både framgångsfaktorer, typiska fallgropar och praktiska tips kring hur man kan göra för att skapa förankring och momentum i organisationen. Mycket fokus läggs på ledarskap och den förändring av mindset och kultur som behövs för att lyckas med transformationen. 

Plats: Klarabergsgatan 60 (Knowits kontor i Stockholm) 
Datum & tid: Torsdagen 19 april 2018, kl 8.00-10.00 (frukost serveras från 7.30)

Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. För att få till bra diskussioner begränsar vi antalet deltagare per seminarium till 30.

Talare

Filip Backström Filip Backström är ansvarig för området "Snabbare organisationer" i Sverige och har arbetat inom både produktledning och utveckling i snabbrörliga organisationer under de senaste tio åren. Han har drivit eller deltagit i ett flertal agila transformationer och är expert på agila leveransprocesser.
Farzad Sjögren Farzad arbetar som organisationspsykolog på Knowit Transformation Management. Har ett särskilt intresse för ledarskap, motivation och beteenden som i sin tur leder till lyckade implementeringar. Brinner för att hjälpa kunder att bli förändringsledare i deras egna förändringsinitiativ. Tror att involvering, delaktighet och syfteskapande leder till högre grad av motivation, frivilligprestationer och effektivitet. Arbetar dagligen med större förändringsprocesser för att hjälpa kunder att nå önskade effekter. Detta bl.a. genom att arbeta med ledningsgrupper, coaching och kartläggningar.
Till toppen