Frukostseminarium

Snabbare värdeflöden i praktiken

På detta frukostseminarium delar Annika Dahlqvist med sig av sina erfarenheter och exempel på hur man kan initiera och driva förändringar i praktiken. Exemplen kommer från mjukvaruintensiva produktutvecklande bolag, men mycket går att applicera även på andra verksamheter.

Omvärlden förändras snabbt och många organisationer vill leverera kundvärde med så kort ledtid som möjligt för att snabbt anpassa sig till nya behov.

Att ändra fokus från resurseffektivitet till flödeseffektivitet och kundvärde är en utmaning. Både mindset, kultur och strukturer behöver ändras och förändringen påverkar alla delar av organisationen. Som i alla genomgripande förändringar så är ledarskapsfrågorna viktiga och oftast också det som avgör om förändringen lyckas eller inte.

Datum & tid: Torsdagen 22 februari 2018, kl. 08.00-10.00 (frukost serveras från 07.30)

Plats: Östra Hamngatan 16 (Knowits kontor i Göteborg)

Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. För att få till bra diskussioner begränsar vi antalet deltagare per seminarium till 30.

Talare

Annika Dahlqvist Annika har lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling och ledarskap och hon har under nära 10 års tid varit delaktig i olika typer av större organisationsförändringar inom Lean/Agile-området. Idag är Annika managementkonsult på Knowit och hjälper organisationer att bli snabbare.
Till toppen