Kurs

Skolan och den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

För alla organisationer och verksamheter som hanterar personuppgifter ställs det snart nya krav. Knowit har stor kunskap och erfarenhet inom området och har nu tagit fram denna utbildning för dig som verkar inom skolan.

Skolan är en komplex verksamhet som hanterar personuppgifter i stor skala genom hela styrkedjan och i alla verksamheter - allt från den enskilde lärarens pedagogiska arbete med elever hela vägen upp till lärplattform och betygssättning samt även huvudmannens planeringsarbete. All denna behandling av personuppgifter påverkas när dagens nationella lagstiftning om skydd av personlig information (Personuppgiftslagen - PuL) ersätts av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018.

För alla organisationer och verksamheter som hanterar personuppgifter ställs det då nya krav. Knowit har stor kunskap och erfarenhet inom området och har nu tagit fram denna utbildning för dig som verkar inom skolan.   

Utbildning
Under en förmiddag ges du som kursdeltagare en god förståelse och grund för den nya dataskyddsförordningens påverkan på dig i din roll inom skolan.

-Vad behöver huvudman och rektor göra för att leva upp till GDPR?
-Vad säger lagen och vad innebär det praktiskt i skolans vardag?

Knowits GDPR-utbildning för skolan ger dig en:

  • Genomgång av GDPR och skillnaderna gentemot PuL
  • Förståelse om vad lagen innebär samt hur den kommer att påverka skolan
  • God bild av vad skolan behöver göra rent praktiskt med exempel från verksamhetens vardag
  • Förståelse för vad lärare och annan personal behöver veta och göra annorlunda för att följa den nya lagen

Sagt om kursen
”Knowits GDPR-utbildning gav Nackas skolledare och andra nyckelpersoner god kunskap och förståelse för vad den nya lagen innebär för skolan. Johan Wahlström kunde på ett pedagogiskt och konkret sätt och med stor förståelse för skolans verksamhet göra ett komplext ämne tydligt och greppbart.”

Lars Ekelöw
Digitaliseringsstrateg, skolan i Nacka kommun

Vem bör delta?
Kursen riktar sig till skolledare, IT-ansvariga eller liknande inom skolan.

Utbildaren
Johan Wahlström har gedigen bakgrund och erfarenhet inom skolan och har bland annat arbetat som lärare, rektor på flera skolor samt på SKL med IT i skolan. Han har även varit IT-strateg i en större kommun med ansvar för informationssäkerhet. Idag arbetar han på Knowit som konsult med bland annat skolutveckling och i att utbilda skolor om hur den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka skolan.

Datum
17/4 kl. 09.00-12.00

Plats
Klarabergsgatan 60, Stockholm. 

Utbildning på plats hos er
Önskas utbildning på plats hos er så kan vi även erbjuda ett upplägg för detta. Vid intresse, vänligen kontakta oss på mail: skolkompetens@knowit.se eller Johan Wahlström på telefon: 073-08 05 191.

Till toppen