Frukostseminarium

Säkerhet, juridik och artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) kan ge våra företag stora konkurrensfördelar. Möjligheterna är oändliga, men för att du ska kunna ligga i framkanten av utvecklingen måste du också ha kontroll över riskerna samt de etiska och juridiska aspekterna.

Hans-Peter Erlingsson och Åsa Schwarz berättar övergripande om säkerhet, etik och juridik inom artificiell intelligens och de utmaningar som vi står inför. De tar upp frågor som vem som ansvarar för beslut som tas av AI, vad låg kvalitet på data kan leda till och vikten av transparens. Även frågor kring immateriella rättigheter och intrångsfrågor kommer att tas upp. De fortsätter sedan med att berätta om vad företag kan göra för att förbereda sig för den snabba utvecklingen och ligga steget före konkurrenterna.


Varmt välkommen på vårt frukostseminarium den 14 februari! Klockan 08:30 drar föredragen igång. Frukost serveras från 08:00.


Hans-Peter Erlingsson
är jurist och ansvarig för Knowits styrkeområde Digital Law. Hans-Peter har personuppgifts- och dataskyddslagstiftning som specialområde och har mångårig erfarenhet av IT-rätt. Han har publicerat ett flertal artiklar i ämnet och är en ofta anlitad föredragshållare.

Åsa Schwarz är säkerhetsspecialist, författare och säkerhetskrönikör. Hon har 20 års erfarenhet av informationssäkerhet och ansvarar för affärsutvecklingen inom säkerhet på Knowit. Hon är aktuell med sin nya hackerthriller "De sju nycklarna".


Önskar du meddela eventuell allergi eller specialkost? Vänligen kontakta Emma Svensson.

Secure Insight
Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för ett tillfälle med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.

Till toppen