Event

Säker studentkväll

Välkommen till studentkväll för dig som är intresserad av säkerhet!

Cybersäkerhet är något av det roligaste som finns. Vi vill berätta mer om det för dig som studerar på universitet och högskola samt visa några praktiska exempel på vad du kan arbeta med hos oss. Vi kommer även att berätta mer om möjligheter för praktik, exjobb och anställning. Efter föredragen bjuder vi på mat och dryck. Stanna gärna kvar och fortsätt diskussionerna tillsammans.

15:00-15:20 Information om vägarna in i branschen
Emma Svensson berättar om möjligheter till praktik, exjobb, anställning och liknande inom säkerhet på Knowit Insight.

15.20-15.50: Privacy by Design
Lukas Grönquist och Tobias Rydberg berättar om konceptet Privacy by Design som handlar om att skyddet av den personliga integriteten ska byggas in samt prägla organisationers system och processer. De skrev sin uppsats i samarbete med Knowit i våras och arbetar nu med dessa frågor hos oss, i rollen som säkerhetskonsulter.

15.50-16.00: Kort paus

16.00-16.30: Identitets- och behörighetshantering (IAM)
Patrick Wolle leder ett projekt som innebär att samordna hanteringen av identiteter och behörigheter i Svenska kyrkans system och att införa ett IAM-system för det. Efter att ha skrivit sin uppsats hos oss började Patrick på Knowit 2015.

16.30-17.00 Demo av penetrationstest
Freja Westerlund kommer att visa hur man arbetar med penetrationstest och gör en demo över hur det kan se ut när man utnyttjar en sårbarhet i ett system.

Efter föredragen avrundar vi med mat, dryck och fortsätter diskussionen tillsammans. Är exjobb aktuellt för dig behöver du inte ha någon färdig idé att presentera, men om du har det är du såklart välkommen att testa den på oss.

Observera att samtliga föredrag kommer att hållas på svenska.

Presentationen från kvällen finns här.

Till toppen