Frukostseminarium

Robotisering & Analytics för HR och lön

RPA, Robotic Process Automation, blir en allt vanligare del av vårt arbetsliv. Med hjälp av tekniken kan vi automatisera många av de mest tids- och energikrävande arbetsmomenten och dessutom göra det mer effektivt.

People Analytics handlar om att arbeta med relevant data på nya sätt i syfte att hjälpa organisationen att angripa problem eller åstadkomma förändring. 

 

Välkommen till frukostseminarium! Per Joehns och Carina Andersson med kollegor går igenom vad RPA är och hur HR och lön kan använda tekniken på ett smart sätt. Hur nyttjar vi kraften och möjligheterna med den nya tidens digitala medarbetare? Vi pratar om var man börjar med Analytics, exemplifierar hur initiativ tas vidare från vision till verklighet. Vi tittar närmare på lärdomar och blickar framåt tillsammans.

Datum och tid: 4 juni, kl. 8.00-10.00. Frukosten startar kl. 8.00, föreläsningen pågår mellan kl. 8.30 och 10.00.

Plats: Östra Hamngatan 16, Göteborg

Till toppen