Insight

Om organisation för autonomi

Det framstår som alltmer klart att autonoma snabbrörliga agila team är en lämplig väg framåt för de flesta företag. En av vinsterna med det agila arbetssättet är färre beroenden, färre möten, snabbare beslut och därmed marknadsanpassning av företagets produkter. Hur djupt och brett ska man driva detta oberoende i sin organisation? Och vad händer med att lära av varandra och dra nytta av andra teams framgångar när autonomin dras till sin spets?

Plats: Klarabergsgatan 60 (Knowits kontor i Stockholm)
Datum & tid: Fredagen 17 november 2017, kl 8.00-10.00 (frukost serveras från 7.30)

Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. För att få till bra diskussioner begränsar vi antalet deltagare per seminarium till 30.

Talare

David Rejdemyhr David Rejdemyhr har jobbat inom mjukvaruindustrin sedan 1994 och som chef på olika nivåer sedan 2002. För 14 år sedan började hans team tala om scrum och agila metoder och sedan dess har han varit med om olika former av agila transformationer och implementationer. Han har jobbat på Ericsson (11 år), Klarna (5 år) och nu senast har han strukturerat om ett företag, Ping Pong, inom EdTechbranschen från grunden upp i rollen som CIO för att möjliggöra autonomi och snabbrörlighet.
Filip Backström Filip Backström är ansvarig för området "Snabbare organisationer" i Sverige och har arbetat inom både produktledning och utveckling i snabbrörliga organisationer under de senaste tio åren. Han har drivit eller deltagit i ett flertal agila transformationer och är expert på agila leveransprocesser.
Till toppen