Seminarium

Nya dataskyddsförordningen och Privacy by design

Tisdagen den 14 juni berättar representanter för Knowit och Advokatfirman Cederquist om den nya dataskyddsförordningen, Privacy by Design och flera andra i intressanta områden. Välkommen till oss för att lära dig mer och få handfasta tips på vad du kan göra för att förbereda dig.

I april 2016 fattade EU beslut om ny lagstiftning för behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen blir tillämplig inom hela EU och ersätter nationella regler. För Sveriges del kommer den att helt ersätta PUL (personuppgiftslagen) och från den 25 maj 2018 måste alla organisationer följa den.

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?

Martin Gynnerstedt och Henrik Lindstrand på advokatfirman Cederquist berättar om dataskyddsförordningen. Vilka nya krav kommer förordningen att ställa jämfört med idag och då särskilt med inriktning mot it-säkerhet. De kommer att ge konkreta råd avseende åtgärder man bör ta mot bakgrund av de nya reglerna. Dessutom tas den nya myndighetsdatalagen, som just nu är under slutbehandling.

Privacy by Design

Mikael Tanner på Knowit Secure berättar om konceptet Privacy by Design, eller inbyggd integritet som det heter på svenska, som har funnits länge men har först nu blivit central genom förordningen. Mikael berättar lite om bakgrund och historik, hur du arbetar med konceptet ur både lång- och kortsiktiga perspektiv och hur det svarar mot de nya lagkraven.

Talare

Martin Gynnerstedt Senior Associate på Advokatfirman Cederquist
Henrik Lindstrand Associate på Advokatfirman Cederquist
Mikael Tanner Senior säkerhetskonsult
Till toppen