Seminarium

Lärdomar från Transportstyrelsen

Sommarens händelser runt Transportstyrelsen kan inte ha undgått någon. Nu är det god tid för reflektion och att dra lärdomar från situationen. Därför har vi bjudit in Transportstyrelsens CISO för att berätta om sina erfarenheter från arbetet med informationssäkerhet inom verksamheten - är det verkligen så illa som det framstår i media? Kan vi dra några lärdomar av det som har hänt på Transportstyrelsen?

Vi inleder seminariet med ett föredrag av säkerhetskonsulten Mia Mörk som kommer att tala om säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. Mia arbetade tidigare som informationssäkerhetschef på Säkerhetspolisen.

15.00-15.40 Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling
Mia Mörk, säkerhetskonsult på Knowit Insight

Mia går igenom grunderna inom säkerhetsskydd och vad som är viktigt i en säkerhetsskyddad upphandling. Avslutningsvis berättar hon om den nya säkerhetsskyddslagen som planeras träda i kraft i början av 2019.

Presentationen finns här.

15.40-16.00 Fika och diskussion

16.00-17.00 Informationssäkerhet på Transportstyrelsen - stämmer bilden som återges i media?
Tobias Ander, CISO på Transportstyrelsen

Tobias berättar om sina erfarenheter från arbetet med informationssäkerhet inom Transportstyrelsen - är det verkligen så illa som det framstår i media? Kan vi dra några lärdomar av det som har hänt på Transportstyrelsen? Efter föredraget lämnas ett stort utrymme i agendan för frågor och diskussion.

Presentationen finns här.

17.00 Mingel med dryck och tilltugg
Efter föredragen avrundar vi med dryck och tilltugg samt fortsätter diskussionen tillsammans.

Välkommen!


Önskar du meddela eventuell allergi eller specialkost? Vänligen kontakta Emma Svensson.


Secure Insight

Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.

Till toppen