Seminarium

En säker digital värld

Upprättandet av en säker digital värld är en ständigt aktuell fråga och för att diskutera detta vidare bjuder vi in till ännu en eftermiddag fylld av spännande presentationer inom temat IT- och informationssäkerhet! Boka in den 8 maj i din kalender och anmäl dig redan idag!

Under eftermiddagen kommer vi att få lyssna till talare med erfarenhet från OWASP, norska Polisen och Domstolsverket som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter om vad IoT-säkerhet är och hur man kan attackera trafik, vilken roll människan spelar i informationssäkerhetsarbetet och hur det ska få genomslagskraft i organisationen och slutligen varför vi har så svårt att bygga säkra system.

Arbetar du inom säkerhet eller har du ett intresse för ämnet och vill veta mer? Då är du varmt välkommen. Från klockan 14.30 bjuder vi på fika och klockan 15.00 drar vi igång med den första presentationen. Efter föredragen bjuder vi på mat och dryck. Stanna gärna kvar och fortsätt diskussionerna tillsammans.

Efter presentationerna avrundar vi med mat, dryck och fortsätter diskussionen tillsammans.

14.30-15.00: Drop in - fika serveras 

15.00-15.30: IoT-säkerhet, vilka teknologier finns och vad har de för säkerhetslösningar?
Mikael Falkvidd, IoT-konsult i eget bolag samt styrelsemedlem i OWASP Göteborg

LPWAN kopplar upp flera miljoner IoT-prylar redan idag, men vad är egentligen LPWAN? Vilken säkerhet finns inbyggd i näten och systemen och vilka möjligheter finns att attackera och undersöka säkerheten? Mikael är en entreprenöriell person med gedigen kunskap och intresse för IoT. Han har publicerat över 70 artiklar där han bland annat skriver om IoT, molntjänster, webbapplikationer, systemdesign för skalbarhet och datasäkerhet. Under presentationen kommer Mikael berätta vad LPWAN, Sigfox och LoRaWAN faktiskt är och varför det är viktigt samt hur man kan attackera LPWAN-trafik.

15.30-16.00: Hur får informationssäkerhetsarbetet genomslagskraft i organisationen?
Håkan Sonesson, CISO på Jönköping University och tidigare informationssäkerhetschef på Domstolsverket 

När information får ett allt större värde ställer det högre krav på organisationer att säkra upp sin informationshantering. Men hur får informationssäkerhetsarbetet egentligen genomslagskraft i organisationen och hur hänger det ihop med andra delar av verksamheten? Efter flera års erfarenhet av olika typer av informationssäkerhetsarbeten kan Håkan konstatera att den avgörande faktorn för informationssäkerhet är människan. Under presentationen kommer han dela med sig av sina erfarenheter av att driva informationssäkerhetsarbeten, han kommer ta upp faktorer som han anser är centrala för ett lyckosamt informationssäkerhetsarbete, men också misstag som många gör och hur dessa misstag kan undvikas.

16.00-16.15 Kort paus

16.15-16.45: Varför är det så svårt att bygga säkra system?
Stefan Axelsson, docent i digital forensik vid NTNU, verksam vid den norska polisen via NTNU och Högskolan i Halmstad 

Vi har försökt göra säkra programvarusystem i många år nu, men framgången har till stor del uteblivit. Under denna dragning kommer Stefan gå igenom några forskningsresultat från 1970 och framåt som sammantaget visar på varför vi har så svårt att bygga och marknadsföra säkra system. Stefan har forskat och arbetat med datasäkerhet sedan 1996, han står som författare för ett antal forskningsartiklar som sammantaget citerats mer än 2000 gånger. 

Önskar du meddela eventuell allergi eller specialkost? Vänligen kontakta Caroline Svensson.

 

Secure Insight
Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.

Till toppen