Seminarium

Effektivisera din verksamhet med IAM

Just nu pågår ett stort antal projekt inom IAM (Identity and Access Management) i Sverige och vi får många frågor om andras erfarenheter inom området. Därför bjuder vi nu in till två timmars seminarium den 8:e mars. Varmt välkomna!

Först lyssnar vi på erfarenheter från två pågående projekt och avslutar med IAM:s roll när det gäller att leva upp till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Stanna gärna kvar och diskutera efteråt. Vi bjuder på dryck och tilltugg. 

15.00-15.35 Hur effektiviserar Svenska kyrkan sin verksamhet med IAM?
Åsa Engström, chefsarkitekt på Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har utarbetat en IAM-strategi och arbetar just nu med att införa den i verksamheten. Åsa berättar om hur de lägger grunden för en enhetlig och förvaltningsbar struktur för identitets- och behörighetshantering och sedan integrerar system efter system i den.

15.35-16.10 Automatisk tilldelning av identiteter och behörigheter inom Kriminalvården
Thomas Sunesson, säkerhetskonsult

Thomas berättar om ett projekt för införande av automatisk tilldelning av identiteter och behörigheter inom Kriminalvården. I det ingår framtagning av behörighetsmodell, användning av befintliga verksamhetsbegrepp vid tilldelning av behörigheter samt införandet av nya verksamhetsbegrepp. Han berättar om de positiva effekterna i verksamheten, som exempelvis kortare ledtider samt högre kvalitet och säkerhet.

16.10-16.25 Paus

16.25-17.00 Why IAM is an important part of getting compliant to the EU GDPR (in English)
Christian Stendevad, Executive VP på Omada

The launch of the EU General Data Privacy Regulation (GDPR) is a game-changer for businesses. The new regulation introduces both hefty fines for non-compliance and common data breach notification requirements – leading to increased board level attention. Any organization that collects, processes, and stores personal data, will be affected. This presentation will highlight eight important steps you need to go through in order to get in control. It will also cover why IAM plays such an important role in getting compliant.


Efter föredragen avrundar vi med dryck, tilltugg och fortsätter diskussionen tillsammans. 

 

Önskar du meddela eventuell allergi eller specialkost? Vänligen kontakta Emma Svensson.

 

Secure Insight

Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under samlingsnamnet Secure Insight. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.

 

Till toppen