Insight

Digitaliseringens paradox – för att driva tillväxt handlar det mer om kunden än om tekniken!

Det är mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver nöjdhet och lojalitet. Utan insikter om kunders nuvarande och framtida behov och förväntningar riskerar vi att utveckla varor och tjänster som inte uppfyller dessa. Så vad gör de som är framgångsrika? Hur utvecklar och förnyar de sina affärer med hjälp av kundinsikt? Jacob Hallencreutz har tillsammans med forskare på Chalmers studerat hur information från kundmätningar används i praktiken. Studien visar bland annat att hög kundnöjdhet och lojalitet inte är en slump utan resultatet av ett systematiskt, långsiktigt och uthålligt arbete.

Med hjälp av ny teknik har företag aldrig haft så många kanaler till sina kunder och varit så tillgängliga som de är idag. Samtidigt upplever kunderna att de aldrig har varit så långt bort. Hur utmanar digitaliseringen dina befintliga affärsmodeller? Hur kan du effektivisera och utveckla din affär samtidigt som du skapar en förstklassig kundupplevelse? Vi ger dig insikter i hur teknikens möjligheter ställer nya krav på hur du bibehåller dina kundrelationer. Genom att fatta rätt beslut kring utveckling och innovation kan du skapa nya förutsättningar för att generera mervärde för dina kunder. 

Välkommen på ett frukostseminarium där vi delar med oss av erfarenheter kring hur du lyckas med affärsförnyelse och att upprätthålla dina kundrelationer!

Här finns ett videoklipp som beskriver seminariets innehåll.

DATUM & TID Fredagen 31/3, 2017, klockan 8.00 - 09.30 (frukost serveras från 07.30).

PLATS Knowit, Klarabergsgatan 60, Stockholm 

GRATIS Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. Detta seminarium är nu fullbokat, men du kan anmäla dig till reservlistan genom att mejla Mathilda.Lund@knowit.se.

Talare

Jacob Hallencreutz är VD För EPSI Rating Group som mäter kundnöjdhet och lojalitet i ett tiotal Europeiska länder. I Sverige drivs verksamheten under det välkända varumärket Svenskt Kvalitetsindex – inom flera branscher betraktat som det viktigaste nationella indexet för kundnöjdhet. Jacob har en bred bakgrund som chef, konsult och forskare med erfarenheter från både tjänste- och tillverkningsindustri samt offentlig sektor.
Torbjörn Lindgren är efter mer än 25 års erfarenhet som ledare för strategiska projekt inom mediabranschen, interim CDO samt ägare och VD för tillväxtföretag, nu rådgivare med särskilt fokus på digitala tillväxtstrategier och affärstransformation. Han har lång erfarenhet av att driva förändringar i komplexa miljöer och med bolag som måste öka sin utvecklingstakt, inte sällan i en bransch under stor omställning.
Till toppen