Frukostseminarium

Digital beteendeförändring

Alla organisationer står ständigt inför nya förutsättningar och förändringstakten är hög. Hur säkerställer vi att medarbetarna tar en aktiv del i transformationer och förändringsprocesser så som digitaliseringen av organisationen?

Här delar organisationspsykolog Farzad Sjögren och managementkonsult Ingrid Kling med sig av hur digitalisering påverkar medarbetarna, och hur ledare behöver förhålla sig till både teknik och människa. Under föreläsningen kommer de att dela med sig av både teori och praktiska exempel på hur man kan arbeta för att öka motivationen och engagemanget inom hela organisationen.

Tid: Fredag 10:e november kl 8.30 – 10.00, frukost serveras från 8.00
Plats: Knowit, Klostergatan 13, Linköping, plan 3 (ring till Johan Hallgren via porttelefon för att öppna entrédörren)

Välkomna till ett högaktuellt seminarium!

Talare

Ingrid Kling Ingrid arbetar som managementkonsult på Knowit Transformation Management. Hon har en MSc i Internationell ekonomi och har arbetat med förändring sedan studietiden, både i linjeroll och som konsult. Ingrid brinner för att leda strukturella och beteendemässiga förändringar genom att säkerställa rätt ledarskap, engagemang och involvering.
Farzad Sjögren Farzad arbetar som organisationspsykolog på Knowit Transformation Management. Har ett särskilt intresse för ledarskap, motivation och beteenden som i sin tur leder till lyckade implementeringar. Brinner för att hjälpa kunder att bli förändringsledare i deras egna förändringsinitiativ. Tror att involvering, delaktighet och syfteskapande leder till högre grad av motivation, frivilligprestationer och effektivitet. Arbetar dagligen med större förändringsprocesser för att hjälpa kunder att nå önskade effekter. Detta bl.a. genom att arbeta med ledningsgrupper, coaching och kartläggningar.
Till toppen