Frukostseminarium

Nya informationssäkerhetskrav - vad innebär de för vår verksamhet?

Ingen har väl undgått införandet av den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR kommer inte ensam. Nya lagar om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, om företagshemligheter och om säkerhetsskydd ställer också nya och högre krav på informationssäkerhetsåtgärder för såväl myndigheter som företag.

Lagarna har tydliga beröringspunkter och riskerar i många fall att slå mot samma verksamheter. För att undvika onödiga kostnader är det hög tid att tänka på hur de nya kraven kommer att påverka den egna verksamheten. Hur väl förberedda är ni?

Tillsammans med Lexicon bjuder juristerna inom Digital Law på Knowit Insight in till ett frukostseminarium om de nya informationssäkerhetskraven. Arbetar du inom energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur eller kommuner och landsting är det här seminariet för dig!

Anmäl dig till Lexicon (begränsat antal platser, max 2 personer från samma företag). 

08.00 Frukost serveras
08.30 Föreläsning
09.30 Frågor och mingel

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

För mer information, besök Lexicons hemsida.

Varmt välkommen!

Till toppen