Frukostseminarium

Continuous Delivery & Deployment – nyckeln till effektiv produktutveckling

En Agil organisation kan knappast existera utan att implementera Continuous Deployment, då återkopplingen från kund är av yttersta vikt. I ett agilt arbetssätt är målet att maximera kundvärde. Så hur går man tillväga?

Idag är Business Agility populärt. Många organisationer är inne i en transformation för att bli mer agila och snabbare i sin produktutveckling. En aspekt av agilitet är att kunna leverera mjukvaruuppdateringar ofta och få snabb feedback från användaren - att inte lägga färdiga produkter på hyllan i väntan på leverans.

Det vi kommer presentera på detta frukostseminarium rör sig runt definitionen av vad man med en gemensam term brukar kalla Continuous Practices. Vi kommer att fokusera på de senare delarna i kedjan, dvs leverans ut till kund, eventuella tester, installation och driftsättning. Vad behövs för att sätta upp ett system som knyter ihop produktutveckling med kund? Hur kan vi arbeta så att våra kunder kan testa och installera ny programvara varje dag, samtidigt som vi tjänar på det?

Talare

Martin Fornegård Martin är en senior managementkonsult med stor erfarenhet av Continuous Delivery & Deployment och coachar stora organisationer i skalad agil verksamhet.
Till toppen