Insight

Certifiering, projektstandard och metodik

Det finns idag ett stort antal certifieringar för projektledare, men vilken passar just vår bransch och organisation?

De flesta företag som i större omfattning använder projekt som arbetsform tillämpar någon typ av projektmetodik med beslutspunkter och mallar. Metodiken bygger oftast på någon standard för projektledning.

Seminariet kartlägger befintliga standarder och metoder för projektledning samt certifieringar kopplade till dessa. Syftet är att ge ett stöd för individen och organisationen att välja rätt certifiering.

Välkommen!

Datum 2017-08-30 kl 07.45-09.00
Plats Östra Hamngatan 16, Göteborg

Agenda

07.45 – 08.00: Mingel/Frukost

08.00 – 08.45: Seminarium

08.45 – 09.00: Q&A

Till toppen