Insight

Certifierad förändringsledare - grundkurs i förändringsledning

”Mycket bra och sympatiska kursledare som presenterar innehållet på ett tydligt, intressant och motiverande sätt. Att få lära sig förändringsledning ur både en psykologs och en managementkonsults perspektiv gav nya insikter och var mycket lärorikt. Speciellt då utbildarna tar upp exempel från kunduppdrag och delar med sig av sina erfarenheter.”

FOR ANALOGUE PEOPLE IN A DIGITAL WORLD

Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att förflytta individer och team från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Målet är att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos medarbetare genom att få dem att själva vilja förändra sitt beteende och som förändringsledare har du en avgörande roll i denna förändring, oavsett om den är digital eller ej. Den här kursen kommer att ge dig ökade kunskaper avseende hur man förflyttar organisationer mot sitt önskade läge samt kunskaper kring hur människor och organisationer påverkas, agerar och beter sig i en förändringsprocess. Kursen kommer att hjälpa dig att förstå förändring mer djupgående samt hur man genomför en framgångsrik förändring där du vid avslutad kurs och godkänd examinering innehar ett certifikat inom Förändringsledning 1.0, utfärdat av oss.

Kursens innehåll
Under kursen går vi igenom olika förändringsstrategier i samband med en organisations utveckling. Kursen kommer även att omfatta olika modeller och tillvägagångssätt för att åstadkomma förändring samt en genomgång av vilka kritiska faktorer som man bör ta hänsyn till. Teori kompletteras med praktiska övningar för att skapa verklig förståelse. Vi kommer i anslutning till teorigenomgången att arbeta med hur man praktiskt hanterar förändring i organisationer. Kursen omfattar cirka 10 timmar föreläsning och 6 timmar övning. Examinationen kommer att bestå av en hemuppgift, noterad närvaro samt ett examinationsmoment vid det sista kurstillfället.

Kursens omfattning
Kursen omfattar 16 timmar fördelat på två heldagar med en hemuppgift att arbeta med mellan kurstillfällena. Kurstillfällena är inplanerade med två veckors mellanrum.

Vi tar emot max 15 stycken deltagare.

Kursen hålls följande datum:
22/1 kl. 08.00-17.00
Hemuppgift
5/2 kl. 08.00-17.00 

Kaffe, lunch, fika och kursmaterial ingår i anmälningsavgiften.

Kursen lämpar sig för dig som vill

 • Förstå grunderna av hur man genomför en önskvärd förändring inom organisationer
 • Lära dig mer om hur människor reagerar och beter sig i förändring
 • Förstå hur man effektivt och strukturerat leder chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationer genom en förändringsprocess
 • Överskåda den samlade processen från analys, identifiering, målformulering, implementering och förankring av förändringen
 • Använda konkreta verktyg utvecklade för styrning och ledning av förändringsprojekt
 • Få en ökad förståelse kring hur digitaliseringen påverkar människors beteende i en förändringsprocess

 

Efter genomförd kurs innebär certifieringen att du har förståelse för

 • Vad förändring är och dess innebörd
 • Hur människor beter sig i förändring
 • Kartläggning av förutsättningar som bör gälla för att en förändring ska bli lyckad
 • Hur man vänder motstånd till möjligheter i en förändringsprocess
 • Hur man identifierar kritiska beteenden i verksamheten under förändring
 • Hur man genomför en lyckad förändring
 • Hur digitala transformationer påverkar människors beteenden

 

Utbildare
Farzad Sjögren – Leg. Organisationspsykolog
Besök Farzads LinkedInprofil

Ingrid Kling – Managementkonsult
Ingrids LinkedInprofil hittar du här

Mer information om utbildarna följer nedan.

Nivå: Grund
Språk: Svenska, vissa slides kan vara på engelska
Förberedelse: Ingen särskild förberedelse är nödvändig
Pris: 11 900 SEK per deltagare, exklusive moms

Datum: 22/1 och 5/2
Tid: 08.00-17.00
Plats: Knowit, Klarabergsgatan 60, Stockholm 

Anmälan görs till höger.

OBSERVERA ATT DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

Om kursen blir fullbokad, kontakta Moa Isgran för att skriva upp dig på reservlistan. Kontakta även Moa om du önskar meddela eventuell allergi eller specialkost eller om du har några frågor om kursen.

Knowit Transformation Management möjliggör förändring genom att kombinera expertis från erfarna managementkonsulter och legitimerade organisationspsykologer. Styrkan i vårt team ligger i kombinationen av struktur och beteende samt i metoder och verktyg som är helt forskningsbaserade. För att lyckas med en förändring är det av högsta vikt att involvera rätt medarbetare tidigt i processen. Härigenom förankras ansvar och förståelse internt vilket möjliggör kunskapsöverföring, detta i kombination med våra strukturella verktyg medför att förändringen blir bestående över tid.

Knowit förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar i materialet. Med din anmälan bekräftar du att du har tagit del av våra anmälningsvillkor.

Talare

Farzad Sjögren Farzad arbetar som organisationspsykolog på Knowit Transformation Management. Han har ett särskilt intresse för ledarskap, motivation och beteenden som i sin tur leder till lyckade implementeringar. Farzad brinner för att hjälpa kunder att bli förändringsledare i deras egna förändringsinitiativ. Han tror att involvering, delaktighet och syfteskapande leder till en högre grad av motivation, frivilligprestationer och effektivitet. Farzad arbetar dagligen med större förändringsprocesser för att hjälpa kunder att nå önskade effekter. Detta bland annat genom att arbeta med ledningsgrupper, coaching och kartläggningar.
Ingrid Kling Ingrid arbetar som managementkonsult på Knowit Transformation Management. Hon har en MSc i Internationell ekonomi och har arbetat med förändring sedan studietiden, både i linjeroll och som konsult. Ingrid brinner för att leda strukturella och beteendemässiga förändringar genom att säkerställa rätt ledarskap, engagemang och involvering.
Till toppen