Frukostseminarium

Business Agility

Hur beter man sig och hur organiserar man sig för att hantera komplexitet, osäkerhet, konkurrens, överflöd, hårda tidsramar, problem och kaos? Hur åstadkommer man nya glada kunder? Hur når man sina mål och ambitioner? Hur blir man innovativ och unik?

Med iterationer, små team, nya kundkategorier, differentiering, insikter, definierade angreppssätt, actions, kundfokus, strikt prioritering, flödesfokus, respekt, tillit, skicklighet, ett högre syfte, permanenta lösningar för hinder, rytm, disciplin, synkronisering, lärande, experiment, rörelse, ständig förbättring ... kan vi lyckas.

I detta frukostseminarium diskuterar vi på vilket sätt organisationer måste bete sig och vilken kultur och inställning som krävs. Vi pratar om hur alla delar måste samverka.

Datum & tid: Tisdag 2 oktober, kl 08.00-10.00 (frukost serveras från 07.30)
Plats: Knowits kontor i Stockholm. Klarabergsgatan 60, Stockholm

Talare

Per Brandt Per Brandt är Enterprise Agile Coach med fokus på agil portföljstyrning och business agility. Per är en practitioner som har arbetat inom Fintech. På bland annat SunGard Front Arena och Itiviti arbetade han med att kunna skapa och exekvera strategi via skalad agil utveckling. Metoder, processer och verktyg uppfanns i farten, för att bli en av dom första framgångsrika utövarna av industriell portföljhantering, planering och synkroniserad agil utveckling. Nu arbetar Per som managementkonsult och har omsatt de praktiska metoderna i ett ramverk som hjälper andra.
Till toppen