Insight

Bli mer innovativ!

Hur får du till innovation när kraven på effektivitet ökar alltmer? På vårt frukostseminarium den 9 juni i Stockholm kan du lyssna på och diskutera med några innovationspraktiker hur du kan skapa förutsättningar för innovation.

Hur ska kreativiteten få plats i företag som har fullt fokus på att göra mer med mindre resurser? I Kreativ när piskan viner – pusselbiten som saknas i lean (2015) delar Magnus MackAldener med sig av insikter från utvecklingsintensiv miljö med exempel som verkligen biter sig fast. 

För Knowit är det viktigt att stimulera våra uppdragsgivare till reflektion om innovation. Knowits Fredrik Wiik och Henrik Friman skrev därför, tillsammans med kollegorna Mikael Rönnholm och Fredrik Skåpe, boken Tio sanningar om innovationer (2016). Vi delar med oss av innehållet av boken under seminariet.

Seminariet är upplagt så att vi kortfattat berättar om böckerna samtidigt som ni får testa på några ”innovationsmetoder”. Vi avslutar med en diskussion.

Tid: 08.00-09.30 (frukost från 07.30).
Plats: Knowits kontor, Klarabergsgatan 60 i Stockholm.

Talare

Magnus MackAldener Magnus MackAldener är chef för transmissionsutvecklingen på Scania. Han tilldelades 2013 Ferdinand Porsche Preiz för sina innovativa insatser för fordonsutvecklingen i världen. Magnus är en populär föreläsare och driver företaget Creativeship AB.
Fredrik Wiik Fredrik Wiik är partner och managementkonsult på Knowit Business Growth. Förutom att hjälpa kunder inom tillväxt och innovation bidrar han som nationell expert till ISO-arbetet (ISO 50500 Innovation Management) där rekommendationer för innovationsledning arbetas fram.
Henrik Friman Henrik Friman Ph.D. är senior rådgivare på Knowit Business Growth. Med lång erfarenhet från stora komplexa innovations- och utvecklingsprojekt hjälper han idag internationella företag med affärstillväxt. Hans CV innehåller positioner som utvecklingschef, forskningschef och associate professor, vilket gör hans erfarenheter intressanta för att koppla samman strategi och utveckling utifrån digitala lösningar.
Till toppen