Insight

Att leda agila transformationer på organisationsnivå i praktiken

På detta frukostseminarium delar vi med oss av erfarenheter från att leda stora agila transformationer på organisationsnivå. Presentationen täcker både framgångsfaktorer, typiska fallgropar och praktiska tips kring hur man kan göra för att skapa förankring och momentum i organisationen. Mycket fokus läggs på ledarskap och den förändring av mindset och kultur som behövs för att lyckas med transformationen.

Fler och fler organisationer känner behov av att anpassa sig till de allt snabbare förändringarna i omvärlden, att kunna leverera kundvärde på kortare tid och att jobba mer effektivt. En agil transformation kräver förändringar i både arbetssätt, ledarskap, mindset och kultur. Det är lätt att det blir för mycket fokus på arbetssätt och verktyg och att de "mjukare" perspektiven kommer i skymundan.

Seminariet riktar sig främst till olika typer av ledare, eftersom det är ledarna som möjliggör en lyckad förändring, men det kan också vara ledarna som orsakar att förändringen stagnerar eller rent av misslyckas.

Datum & tid: Torsdagen 17 maj 2018, kl. 08.00-10.00 (frukost serveras från 07.30)
Plats: Klarabergsgatan 60 (Knowits kontor i Stockholm)

Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. Vänligen kontakta Alexandra Dibo på alexandra.dibo@knowit.se om du har några frågor.

Talare

Annika Dahlqvist Annika har lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling och ledarskap och hon har under nära 10 års tid varit delaktig i olika typer av större organisationsförändringar inom Lean/Agile-området. Idag är Annika managementkonsult på Knowit och hjälper organisationer att bli snabbare.
Till toppen