Digitalisering

AI - omvälvande som Internet eller bara en hype?

AI kan kännas som ett buzzword idag. Men vad är det som händer på marknaden med AI-tekniker? Hur kan AI-tekniker användas för att skapa affärsmöjligheter? Varför är det viktigt?

Teknikutvecklingen går i en rasande fart och vi står inför omvälvande tider. Idag pratas det en hel del om bl. a. Artificiell Intelligens. Det som var sci-fi för några år sedan, börjar nu bli verklighet. Kan det vi ser vara nästa våg i digitaliseringen? Stora företag satsar på AI för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och allt fler start-ups grundar sina affärsidéer på användning av de nya AI-teknikerna. Under denna konferens utforskar vi hur AI-trenden har förändrats över tid, vilka styrkor och fallgropar det medför och hur man kan tänka strategiskt om de nya teknologierna.

Vi delar med oss av våra observationer under en öppen diskussion efter presentationerna. Diskussionen modereras av Katriina Valli, expert inom Robotics Process Automation. Kvällen avslutas med mingel och lätt tilltugg.  

Agenda

  • Anne Håkansson, docent på KTH, berättar om styrkor och fallgropar med olika AI-tekniker. Presentationen finns här.
  • Erik Hjerpe, Director på Volvo Cars, presenterar relationen mellan tvärfunktionellt arbete och AI samt Machine Learning. Presentationen finns här.
  • Tommy Jarnemark, digitalchef på Telia, berättar om vikten av ett kundcentriskt perspektiv i teknikutvecklingen inom AI. Presentationen finns här.
  • Bjarke Staun-Olsen, Investment manager på Creandum, delar med sig sina tankar om varför man som företag ska investera i AI. Presentationen finns här.
  • Christopher Engman, sälj- och marknadsföringsansvarig på Climeon, berättar om hur AI används inom sälj och marknadsföring och digitalisering av Mega Deals. Presentationen finns här.
  • Stefan Berg, VP på Electrolux, ger inblick i hur IoT och AI kan generera nya konsumentupplevelser. Presentationen finns här.
  • Andreas Mattsson, Principal Engineer med focus på machine learning på Spotify, presenterar hur Spotify tänker kring AI-tekniker och framtidens satsningar inom området. Presentationen finns här.


För vidare diskussioner, vänligen kontakta Tomas Sanden eller Johan Nilsson.

Talare

Anne Håkansson, Kungliga Tekniska Högskolan De senaste åren har stora framsteg gjorts inom AI-tekniker, som också har blivit mer avancerade. Men vilka tekniker finns det och hur bra är de? Vilken betydelse har AI för samhälle och näringsliv och vilka problem kan det medföra? Vad händer år 2020? I denna presentation ger Anne sin syn på AI samt styrkor och potentiella fallgropar med de olika AI-teknikerna. Anne Håkansson, Docent på KTH, har över 24 års erfarenhet av forskning inom ett antal olika områden såsom Knowledge-based systems och Reasoning, Knowledge Management Systems, och Multi-agent systems och Meta-agenter. På senare tid har hon applicerat AI-teknik för Cyber-Physical Systems, Infrastructure and reasoning samt Artificial Intelligent systems combining human senses (AIC-system). Hon har tidigare även utvecklat flera olika system.
Erik Hjerpe, Volvo Cars AI och machine learning har stor potential att generera nya och förbättrade applikationer och tjänster. Inom bilindustrin påverkas inte bara funktionerna i erbjudna produkter och tjänster utan också utvecklings- och tillverkningsfaserna. För att fullt ut nyttja potentialen inom AI och machine learning krävs därför ett tvärfunktionellt arbete. Erik Hjerpe är Director på Volvo Cars med över 20 års erfarenhet inom forskning, innovation och teknikutveckling inom både leverantörsled och fordonstillverkare. Han har under de senaste fem åren arbetat med ny teknik och strategisk innovation och ansvarar bland annat för en tvärfunktionell AI och machine learning verksamhet inom Volvo Cars.
Tommy Jarnemark, Telia Company Möjligheterna anses vara oändliga med vad den nya teknologier kan medföra. Men vad betyder det för våra slutkunder? Vad är egentligen behovet? I denna presentation ger Tommy, Digitalchef på Telia, sin syn på vikten av ett kundcentriskt perspektiv i teknikutvecklingen för att som företag kunna skapa konkurrenskraftiga tjänster och produkter inom AI. Tommy Jarnemark har en lång erfarenhet från digitala affärer, tjänster och produkter. Han har över tio års erfarenhet av förändringsledning i olika roller inom media- och telekomindustrin. Sedan 2014 är han Digitalchef på Telia Sverige och driver den digitala transformationen både inom privat- och företagsmarknaden.
Bjarke Staun-Olsen, Creandum Disruptiva innovationer har slagit ut många stora aktörer. I denna presentation berättar Bjarke om trenderna på marknaden gällande AI som en disruptiv innovation. Varför ska man investera i det? Och varför just nu? Vilka möjligheter skapar AI för både stora och små företag? Bjarke Staun-Olsen har över 8 års erfarenhet inom AI och teknik. Innan AI blev en trend, startade han upp och drev framgångsrikt ett bolag som tillämpar AI i finansbranschen. Idag är Bjarke Investment Manager på Creandum och investerar i start-ups inom teknik.
Christopher Engman, Climeon Artificiell intelligens är på frammarsch även inom marknadsföring och sälj. Vad är de största digitaliseringstrenderna just nu runt stora affärer? Och vad kan man börja med? Christopher ger en tillbakablick på Mega Deals och delar med sig sina lärdomar från 150+ Fortune 500-bolag. Christopher Engman har tidigare grundat tre teknikbolag. Den tredje och senaste bolaget, Vendemore, är en av de ledande inom Account Based Marketing. Idag driver han sälj och marknadsföring på Climeon och brinner för området Mega Deals.
Stefan Berg, Electrolux Internet of Things, eller ”Connected Appliances” som det kallas inom Electrolux, möjliggör en helt annan relation med konsumenten och att baserat på den data som de uppkopplade produkterna genererar skapa nya konsumentupplevelser. Artificiell intelligens har potentialen att ytterligare accelerera utvecklingen och skapa tjänster som vi bara kunde drömma om tidigare. Stefan berättar om hur teknologin gör nytta redan idag och ger en inblick i tankar om vad den kan göra för Electrolux i framtiden. Stefan Berg har över 20 år i IT-branschen. Han har haft roller som utvecklare, projektledare, konsultchef och CIO. De senaste 7 åren har stort fokus legat på digital transformation och hur informationsteknologi och agila arbetssätt kan hjälpa företag att lyckas med sin förändringsresa. Idag arbetar Stefan med utveckling av Electrolux ekosystem och plattform för IoT för att på bästa sätt understödja framtidens smarta hem och skapa fantastiska konsumentupplevelser.
Andreas Mattsson, Spotify I takt med utvecklingen av AI-tekniker, har det även dykt upp fler nya idéer om tillämpningen av dem. I denna presentation berättar Andreas mer om hur initiativen och tankegångarna kring AI har förändrats med tiden på Spotify. Han ger sin syn på framtidens satsningar för utveckling inom AI. Andreas Mattsson har tillbringat 10 år i olika teknikledarroller på Spotify och därigenom varit inblandad på alla nivåer av Spotifys teknikstack. På senaste tiden har han fokuserat på hur machine learning kan tillämpas både ut mot kund och internt inom bolaget.
Till toppen