Frukostseminarium

Misstagen du inte vill göra i din agila transformation

På detta frukostseminarium identifierar och analyserar vi mönster för framgång, men också sådant som har visat sig leda till stagnation och misslyckande i agila transformationer.

Digitaliseringens krav på ökad snabbhet gör att många organisationer idag vill införa agila arbetssätt. Men en agil transformation är genomgripande, det behövs ett nytt organisatoriskt DNA! Finns det några angreppssätt som gör en agil transformation mer lyckosam? Finns det något du inte borde göra eller något du absolut skall göra? Finns det några mönster i det som fungerar bra i andra organisationer respektive det som skapar svårigheter och hinder?

Johan och Filip berättar om Knowits erfarenheter av att införa agila arbetssätt i ett antal företag och organisationer inom IT-branschen och industrin. Frukostseminariet består av betraktelser från verkligt transformationsarbete och vi resonerar och utbyter erfarenheter på ämnet.

Datum & tid: Nytt datum, fredagen 17 februari, 08.00-10.00 (Frukost serveras från 07.30)

Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. För att få till bra diskussioner begränsar vi antalet deltagare per seminarium till 30.

Detta event är fullsatt! Vänligen kontakta Sonia Sanghera på sonia.sanghera@knowit.se om du vill anmäla dig till reservlistan.

Talare

Johan Nyberg Johan Nyberg är ansvarig för och en av grundarna av Knowits affärsområde "Snabbare organisation". Johan är norra Europas mest eftertraktade lärare inom agilt ledarskap och agil ledarskapscoach. Efter mer än 30 år i mjukvaruindustrin är Johan ett rutinerat proffs som sett det mesta.
Filip Backström CEO
Till toppen