Frukostseminarium

Misstagen du inte vill göra i din agila transformation

Den 20 oktober bjuder vi in till frukostseminarium där vi identifierar och analyserar mönster för framgång, men också sådant som har visat sig leda till stagnation och misslyckande i agila transformationer.

Digitaliseringens krav på ökad snabbhet gör att många organisationer idag vill införa agila arbetssätt. Men en agil transformation är genomgripande, det behövs ett nytt organisatoriskt DNA! Finns det några angreppssätt som gör en agil transformation mer lyckosam? Finns det något du inte borde göra eller något du absolut skall göra? Finns det några mönster i det som fungerar bra i andra organisationer respektive det som skapar svårigheter och hinder?

Johan och Filip berättar om Knowits erfarenheter av att införa agila arbetssätt i ett antal företag och organisationer inom IT-branschen och industrin. Seminariet består av betraktelser från verkligt transformationsarbete och där vi resonerar och utbyter erfarenheter på ämnet.

Johan Nyberg är ansvarig för och en av grundarna av Knowits affärsområde "Snabba organisationer". Johan är norra Europas mest eftertraktade lärare inom agilt ledarskap och agil ledarskapscoach. Efter mer än 30 år i mjukvaruindustrin är Johan ett rutinerat proffs som sett det mesta.

Filip Backström är senior managementkonsult på Knowit och har arbetat inom både produktledning och utveckling i snabbrörliga organisationer de senaste tio åren. Han har drivit eller deltagit i ett flertal agila transformationer och leder idag en agil transformation på en bank.

Talare

Johan Nyberg Vd
Filip Backström CEO
Till toppen