Insight

Att skapa agil arkitektur i en snabbrörlig värld

Under detta frukostseminarium delar vi med oss av erfarenheter från arkitekturarbete i en snabbt föränderlig värld. Vi kommer att berätta om hur organisationer kan arbeta med sin arkitektur för att möta sina utmaningar när de anammat agila arbetsmetoder. Spelar arkitektur någon roll när man vill bli snabbare – kan det till och med vara avgörande?

Allt fler företag upptäcker svårigheterna i att operera på en marknad där det krävs både snabba och flexibla lösningar. Gamla sanningar om produkter som tas fram en gång och sedan är giltiga för evigt tenderar att bli allt mindre sanna. I de utvecklande organisationerna har förändringen tvingat fram en flora av lättrörliga metoder, och ramverk för att tillämpa dessa i stor skala. På senare tid har det också kommit mönster för hur man ska leda för att utnyttja organisationens potential på bästa sätt. I takt med att de nya arbetssätten får genomslag förflyttas de trånga sektorerna och idag finner man ofta sina problem i hur man hanterar produkternas arkitektur. Tidigare tankar om att bygga en stabil arkitektur som sedan förblir oförändrad håller inte längre. På detta frukostseminarium tar vi upp vanligt förekommande problem och resonerar kring hur man aktivt kan jobba med arkitektur för att få en snabbare produktutveckling.

Plats: Klarabergsgatan 60 (Knowits kontor i Stockholm)
Datum & tid: Torsdagen 28 september 2017, kl 8.00-10.00 (frukost serveras från 7.30)

Seminariet är kostnadsfritt, men i gengäld uppskattar vi att du dyker upp som avtalat eller bokar av. För att få till bra diskussioner begränsar vi antalet deltagare per seminarium till 30.

Talare

Peter Olow Peter är en av Knowits mest erfarna och eftersökta konsulter inom utveckling av komplexa tekniska system. Med mer än trettio års erfarenhet från systemutveckling, arkitekturarbete och utvecklingsmetoder bidrar han med erfarenhet från ett flertal olika branscher. Från ett flertal lyckade införanden av nya utvecklingsmetoder fyller han på med tips hur man kan lyckas med sin förändring.
Till toppen