Kurs

De nya informationssäkerhetskraven – vad innebär de för vår verksamhet?

Nya lagar om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och om säkerhetsskydd innebär nya krav. Vad betyder de för din organisation?

Ingen har väl undgått införandet av den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR kommer inte ensam: NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen ställer också nya och högre krav på informationssäkerhetsåtgärder för både myndigheter och företag.

Lagarna har tydliga beröringspunkter och riskerar i många fall att träffa samma verksamheter. För att undvika lagöverträdelser, sanktionsavgifter och annan skada är det nu hög tid att tänka på hur de nya kraven kommer att påverka den egna verksamheten och vad de betyder i praktiken.

Utbildningsmål

Kursen ger en grundläggande förståelse för den nya lagstiftningen på informationssäkerhetsområdet, inklusive de viktigaste förändringarna jämfört med dagens lagstiftning. Du får också en god förståelse av hur de regelverken förhåller sig till varandra och vad du bör tänka på om du verkar i en organisation som riskerar att träffas av dem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet, till exempel säkerhetsskyddschef, säkerhetsskyddssamordnare, informationssäkerhetschef, informationssäkerhetsspecialist, informationssäkerhetssamordnare samt till dig som arbetar som jurist i en organisation som riskerar att träffas av de nya regelverken.

Utbildningen

Kursen leds av en senior jurist från Knowit med praktisk erfarenhet av säkerhetsskydd och dataskydd och vi på Knowit står för innehållet i kursen. Utbildningen sker i samarbete med vår partner Lexicon.

Agenda

Del 1 – De nya reglerna och vilka som omfattas [heldag]

  • Vad innebär de nya lagarna om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och säkerhetsskydd när det gäller informationssäkerhet?
  • På vilket sätt skiljer de sig från nuvarande regelverk?
  • Vilka typer av organisationer träffas av dessa regelverk?
  • Hur ska man förstå de centrala begreppen?
  • Hur hänger det här ihop med GDPR och den nya lagen om företagshemligheter?

Del 2 – Vad bör man tänka på om man omfattas de nya reglerna [halvdag]

  • Vilka typer av åtgärder kan krävas för att uppfylla kraven?
  • Hur genomförs en korrekt utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet?
  • Vad mer ska den som omfattas av de nya reglerna tänka på?
Till toppen