Frukostseminarium

Business Agility

Fokusera på organisation för snabbhet, marknadsdisruption och produktinnovation, agilitet och snabbrörlighet utanför IT och mjukvara, och modernt ledarskap.

Att införa agilt arbetssätt och metoder på teamnivå uppnår endast liten effekt på effektresultat jämfört med att införa agila arbetssätt och metoder på ledarskap. På alla nivåer. Inom alla områden. På ekonomiavdelningen, inom HR, i företagsledningen och försäljning. Det kräver att man ändrar budgetering och prognostisering, lönemodeller och portföljhantering.

Det handlar om hur ledningsarbete och strategiarbete på rätt sätt ökar våra chanser att lära, styra och reagera. Framgångsrik portföljhantering handlar om insikt och stenhård prioritering som tillåter radikal differentiering. Vi presenterar en modell för agil portföljstyrning och strategiexekvering med vår egen expert på området Per Brandt.

Plats: Östra Hamngatan 16, Göteborg
Datum & tid: Tisdagen 11 december kl 08.00-10.00. Frukost serveras från kl 07.30.

Talare

Per Brandt Per Brandt är Enterprise Agile Coach och specialist på agil portföljstyrning - Knowits expert på området! Per är en practitioner som har arbetat inom Fintech. På SunGard Front Arena arbetade han med att kunna skapa och exekvera strategi via skalad agil utveckling. Metoder, processer och verktyg uppfanns i farten, för att bli en av dom första framgångsrika utövarna av industriell portföljhantering, planering och synkroniserad agil utveckling. Nu arbetar Per som managementkonsult och har omsatt de praktiska metoderna i ett ramverk som hjälper andra.
Till toppen