Frukostseminarium

Behövs chefen i en agil organisation?

På detta frukostseminarium delar vi med oss av erfarenheter från att leda stora agila transformationer på organisationsnivå. Seminariet handlar om vad som händer med chefsrollen under en storskalig agil transformation. Hur viktig eller onödig den är under uppbyggnaden och bevarandet av den agila organisationen?

De mest spridda agila ramverk som används idag ger oss ingen vägledning när det gäller chefens roll i en agil organisation. Väldigt mycket fokus ligger på de agila roller som beskrivs i ramverken. Behövs chefen eller kan vi plocka bort den rollen? På det här frukostseminariet fokuserar vi på chefen och chefens roll i en storskalig agil organisation. Förhoppningen är att vi på slutet ska ha ett svar på om chefen behövs och i så fall hur chefens roll kommer att se ut. 

Seminariet riktar sig främst till olika typer av ledare, eftersom det är just chefsrollen på olika nivåer vi ska analysera.

Frukost serveras 07.30 till 08.00; därefter börjar seminariet och håller på fram till 10.00.

Plats: Knowits kontor på våning 6 på Östra Hamngatan 16, Göteborg

Talare

Eric Landén Eric Landén har mer än 25 års erfarenhet från produktutveckling och ledarskap. Idag är han drivande i en agil transformation i fordonsindustrin där han bland annat guidar i agilt ledarskap. Han är även konsultchef på Knowits Göteborgskontor.
Till toppen