Frukostseminarium

AGI och karensavdraget – nya regler inom lön från 2019

Det händer två stora saker inom löneområdet 2019: AGI införs för alla företag, och karensavdraget ersätter karensdagen. Är du förberedd inför dessa förändringar?

AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå, trädde i kraft den 1 juli 2018 för företag med personalliggare. Från och med 1 januari 2019 omfattas alla företag, och lagändringen ställer högre krav på företagen att rapportera korrekta uppgifter från början. Vi kommer att belysa frågeställningar, konsekvenser och erfarenheter från det första halvåret.

Karensavdraget är en annan nyhet från 1 januari, och syftar till att skapa ett mer rättvist system vid sjukfrånvaro. Vi kommer att ta upp lagstiftarnas intention, hur arbetsmarknadens parter har tolkat lagen i olika kollektivavtal, påverkan på systemlösningar samt vad man bör tänka på inför övergången från karensdag till karensavdrag.

Föreläsare är Christina Wåhlin och Ingela Sohlberg, Knowit Insights seniora experter på lönehantering och lönesystem.

Välkommen!

Seminariet börjar 08.00, frukost serveras från 07.30.

Till toppen