Experience

Frukostseminarium om EPiServer, Performance och Arkivering av webb

Hur gör de senaste uppdateringarna i EPiServer er verksamhet mer effektiv, hur attraherar och spårar du dina kunder med ”Performance” och varför ska du arkivera dina webbar? Det är tre frågor som du bland annat får svar på under vårt frukostseminarium den 24 januari.

EPiServers mission är att göra det enkelt för dig att skapa digitala upplevelser för dina kunder. Att oavsett kanal och enhet kunna leverera effektiva digitala möten. Michael Fröling kommer att visa exempel på hur du kan dra nytta av nyheterna i EPiServer.

Dagens mät- och analysverktyg ger dig inte bara svaret på vilken marknadsföring som är mest effektiv och lönsam, utan även vilka förändringar du kan göra på din webbplats, mobilapp eller Facebook-sida för att attrahera fler kunder. Matthias Lehnecke visar Googles olika verktyg för analys och marknadsföring och diskuterar utifrån verkliga exempel hur ni skulle kunna optimera er närvaro och nå rätt målgrupp samt skapa en större effekt på era insatser.

Visste du att allt en myndighet eller kommun publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar? Att myndigheterna bevarar sina webbplatser är en förutsättning för att rätten till insyn och rättssäkerheten för den enskilde ska kunna upprätthållas över tid. Thomas Gustavsson berättar om Knowits tekniska lösningar för att samla in webbplatser och göra dem navigerbara offline över tid, men också om hur vi kan hjälpa er ta fram strategier och riktlinjer för bevarande och gallring.

Talare

Michael Fröling Hur gör de senaste uppdateringarna i EPiServer er verksamhet mer effektiv?
Mattias Lehnecke Hur attraherar och spårar du dina kunder med "Performance"?
Thomas Gustavsson Varför ska du arkivera dina webbar?

Agenda

07:30 - Frukost och mingel
08:00 - 10:00 Föredrag och frågestund

Till toppen