Digitala arbetsplatser - Frukostseminarium hos Knowit Experience i Linköping

En välfungerande digital arbetsplats är en förutsättning för att organisationen ska lyckas med digitaliseringen av sin verksamhet och stötta medarbetarna i att kommunicera, samarbeta och "få jobbet gjort".

Under detta seminarium kommer Henrik Gustafsson, medförfattare till "Den digitala arbetsplatsen" och digital strateg på Knowit, att presentera den digitala arbetsplatsens roll i den digitala förändringen och även visa vilken roll ett modernt intranät har i den digitala arbetsplatsen. Niclas Åström kommer också medverka och presentera ett kundcase ”Socialt intranät”. 

Idag är många digitala arbetsmiljöer dåligt utformade, svåra att förstå och frustrerande att använda. Detta försvårar för medarbetarna att utföra sitt arbete, både enskilt och i samarbete med andra. Det leder också till stress och ohälsa vilket drar ner engagemanget för arbetet och arbetsplatsen. Konsekvensen av detta blir minskad produktivitet och innovationsförmåga för medarbetarna och för organisationen som helhet. Ingen verksamhet har råd med detta slöseri i längden. Ska de lyckas med sin digitala omvandling måste de göra något åt detta. Inte imorgon. Nu.

Seminariets innehåll

  • Digital förändring och nya digitala beteenden
  • Arbetets förändring mot kreativt kunskapsarbete 
  • Utmaningar i den digitala arbetsmiljön
  • Den människocentrerade digitala arbetsplatsen
  • Tjänster - den digitala arbetsplatsens byggstenar 
  • Intranätet - från silo till den digitala arbetsplatsens kärna
  • Kom igång med din digitala arbetsplats


Vi kommer också inspirera med ett intressant kundcase från Knowit Experience Linköping.

http://www.dendigitalaarbetsplatsen.se/

Datum och tid
Fredag 1:e december kl. 08.30-10.00
Frukost serveras från 08.00

Plats
Knowit, Klostergatan 13, Linköping, plan 3
Ring via porttelefon för att öppna entrédörren.

Sista anmälningsdag
Onsdag 29 november.

Välkommen till ett högaktuellt seminarium! Anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

Frågor? Hör av dig på 0704-931757

Vi ses!

Fredrik Grahn
Sales & Business Developer

Talare

Henrik Gustafsson Digital strateg och verksamhetsdesigner
Niclas Åström Digital arkitekt

Agenda

08.00-08:30 - Frukost serveras

08:30-10.00 - Seminarium digitala arbetsplatser

Henrik Gustafsson arbetar som digital strateg och verksamhetsdesigner på Knowit Experience med fokus på produktivitet, samarbete och innovation. 

Niclas Åström är digital arkitekt på Knowit Experience. Med användarcentrerad metodik skapar Niclas lösningar som ger effekt och verkligen används.

Till toppen