Experience

Digital boot camp - Snabbstarta din digitala förändring

Vill du bli bättre på att fatta beslut i en digital och snabbrörlig värld? Den här endagskursen riktar sig till dig som vill komma igång med, driva eller utveckla digitaliseringen i din organisation. Syftet är att ge dig praktiska verktyg att kunna använda redan nästa dag för att snabbstarta den digitala förändringen i din verksamhet. Under dagen arbetar vi i team med ett case där digitala möjligheter och nya sätt att möta kunder och partners utforskas.

Digital förändring pågår

Idag är en majoritet av våra kontakter med kunder och partners digitala. De efterfrågar allt bättre kommunikation, upplevelser och tjänster. Det driver fram nya sätt att möta kunder och partners i de digitala kanalerna samtidigt som kraven på verksamhetens produktivitet, förändringsförmåga och innovation ökar. Halkar din organisation efter eller har ni kommit igång med digitaliseringen på riktigt?

Vad syftar kursen till?

 • Att ge deltagarna praktiska verktyg för att snabbstarta den digitala förändringen i sin egen verksamhet.
 • Att använda modeller för att utforska digitala möjligheter utifrån nya sätt att möta kunder och partners.
 • Att ge deltagarna metoder för att arbeta effektivt och kreativt med nya affärsutmaningar, kundupplevelser, kanaler, erbjudanden, kundresor och förbättringsområden.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig framförallt till dig på ledningsnivå som vill komma igång med, driva eller utveckla den digitala förändringen. Deltagarna på kursen bidrar med engagemang och erfarenheter från digitala projekt och initiativ från sina specifika roller och branscher.

Vilka kursmoment ingår?

Deltagarna arbetar i team med en gemensam fallstudie. Följande praktiska moment ingår:

 • Analysera värdekedja/värdenätverk
 • Kartlägga kanaler och kontaktytor
 • Utforska behoven och kundupplevelsen
 • Utforma nyskapande kunderbjudanden
 • Skissera kundsituationer och kundresa
 • Idéstorma om banbytande förbättringar

Vad lär sig deltagarna?

 • Deltagarna på kursen får praktisk erfarenhet av metoder från en modern verktygslåda för digitalisering.
 • De får nya kontakter och infallsvinklar från övriga deltagare i kursen. Deltagarna får öva på att omsätta digitala möjligheter till konkreta idéer och förslag.
 • Inför kursen får deltagarna tips på artiklar och filmer för att kunna öka sin förståelse för digitalisering och nya digitala möjligheter.

Vem leder dagen?

Kursen leds av erfarna digitala strateger. De faciliterar kursen och bidrar med sin kunskap om att arbeta med digitalisering i praktiken.

Hanna Nielsén arbetar som digital strateg och innovationsledare på knowit EXPERIENCE. Hanna har lång erfarenhet av att facilitera kreativa processer och arbetar med Design Thinking som modell för att driva innovation och förändring. Hanna har erfarenhet av att driva digital förändring i bokbranschen och är en del i Open Labs nätverk av Design Thinking facilatorer.

Henrik Gustafsson arbetar som digital strateg på knowit EXPERIENCE med passion för samarbete, lärande och innovation. Han är en stark strateg, analytiker och arkitekt med en gedigen bakgrund inom verksamhetsutveckling utifrån webben och de digitala kanalerna. Henrik är medförfattare till boken "Den digitala arbetsplatsen" (släpps i oktober) som visar ett angreppssätt för digitalisering ur ett medarbetarperspektiv.

När och var?

Kursen är ännu under planering och kommer att ges under våren 2017. Datum kommer inom kort.

Talare

Hanna Nielsén Consultant
Till toppen