Agil kravhantering med Jira

Det här är en kurs på fyra steg för att skapa utmärkta backloggar för team och produktägare/business analysts tillsammans. Genom att arbeta med ett fiktivt case går den erfarne kursledaren Ove Holmberg igenom steg för steg grunderna i hur man arbetar agilt med krav och hur man dessutom använder Jira som stöd till det.

Är den här kursen för mig?

Oavsett om du jobbar med Kanban eller Scrum som arbetssätt behöver du ha utmärkta krav i din backlog. Med utmärkta avses här att du har brutit ned arbetet i lagom stora arbetsmängder och förtydligat dessa lagom mycket. Kraven skapas senare och förfinas parallellt med utvecklingen, eller som det agila manifestet säger ”Individuals and interactions before processes and tools”.

Denna utbildning är för team och deras produktägare/BA att gå tillsammans så att alla pratar samma språk.

Agenda

Kursen består av fyra steg på ca en timme var.

  • Grundläggande Jira – Vi lär oss hur Jira fungerar med att skapa krav och hur dessa visualiseras och mappar Jiras termer mot det vi använder. Ex Epics = Features.
  • Kravfångst – Vi skapar en produktbacklog i Jira med epics, user stories, storymapping, acceptanskriteria och hur Definition Of Done används.
  • Förbättring av backloggen – Även kallad refinement/grooming innebär att skapa en rankad product backlog för teamet/produkten så att en effektiv sprintplanering kan hållas.
  • Sprintplanering – Att skapa en sprint backlog, dvs en estimerad och av teamet bedömd hållbar lista med det vi ska göra nästa period/sprint. Vi lär ut estimerings och prioriteringsteknik.
Till toppen