Kontakt

Knowit i Göteborg > Knowit Technology Management i Göteborg AB

Vi arbetar med managementfrågor i ett tekniskt sammanhang. Våra kunder är verksamma inom produkt- eller tjänsteutveckling av något slag. De vill leda och ligga i framkant inom sina områden.

Man står inför en rad olika utmaningar. Hur gör man mer när man samtidigt gör svårare saker och på kortare tid? Hur blir man effektivare, arbetar smartare, kortar ledtider samtidigt som man ökar sin lönsamhet och avkastning? Detta är några typiska frågeställningar hos våra kunder. Vi skapar lösningar på dessa frågeställningar så att de passar våra kunders behov. Vi är kittet som ser till att hålla ihop alla delar både inom IT, utveckling och produkter.

Vi arbetar främst inom följande områden:

Vi arbetar också med Pallen, ett management-verktyg för en effektivare utveckling av gruppers fulla potential.

Dessutom erbjuder vi hela Knowitkoncernens erbjudande genom att ta in specialistkompetens då det behövs. För oss är det viktigt att kombinera det lilla bolagets entreprenörskap med styrkan hos det stora bolaget.

Knowit Technology Management i Göteborg AB