Kontakt

Knowit i Örebro

Vi är ett bolag med stark miljöprofil i Örebro. Vi är miljötänkande specialister som med din affär i fokus skapar innovativa och hållbara IT-lösningar som effektiviserar din verksamhet och därmed också minskar din miljöpåverkan. Det som är bra för miljön är också bra för dina affärer.

Vi brinner för att utveckla din verksamhet och affär med hjälp av IT. Använt på rätt sätt är IT en positiv kraft i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle. IT-lösningar sparar arbetstid, energi och reducerar konsumtion av fysiska resurser. Detta ställer höga krav på oss som leverantör. Vi är inte bara bäst på att analysera och förstå din verksamhet, vi har också ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. Genom att i nära dialog med dig identifiera din verksamhets behov kan vi leverera rätt lösningar i rätt tid. Rätt lösning innebär också att den är hållbar över tid. Vi tar ansvar för lösningens hela livscykel och har högt fokus på att skapa lösningar där också förvaltningen är kostnadseffektiv och förutsägbar. Till vår hjälp har vi gedigen kunskap och erfarenhet av effektiva team, pps, scrum, effektkartläggning, pm3 och CleanCode.

Vi erbjuder också specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, processtöd, projektledning, arkitektur, systemutveckling och test. Förutom att vi erbjuder lokal närvaro, erbjuder vi också Knowits hela kompetensbank. Knowit består av 1 800 innovativa specialister och med spetskompetens inom ITDesign & Digital samt Management

För oss är det viktigt att leva som vi lär. Vi har ett övergripande hållbarhetsperspektiv i hela vår verksamhet med extra fokus på miljöfrågorna. Har du utmaningar i ditt företag och vill få hjälp att lösa dessa av kompetenta och engagerade specialister som brinner för din affär? Maila eller ring.

Knowit Örebro AB