Kontakt

Knowit i Örebro

Vi är ett helt nytt bolag med stark miljöprofil i Örebro. Vi är specialisterna som med kundens affär i fokus skapar smarta och hållbara IT-lösningar som effektiviserar verksamheter och därmed också minskar miljöpåverkan. Det som är bra för miljön är också bra för våra kunders affärer.

Vi brinner för att utveckla våra kunders verksamhet och affär med hjälp av IT. Använt på rätt sätt är IT en positiv kraft i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle. Smarta IT-lösningar sparar arbetstid, energi och reducerar konsumtion av fysiska resurser. Detta ställer höga krav på oss som leverantör. Vi ska inte bara vara bäst på att analysera och förstå kundens verksamhet, vi måste också ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. Genom att i nära dialog med kunden identifiera verksamhetens behov kan vi leverera rätt lösningar.  Det kan vara allt från att göra en verksamhetsanalys eller skapa ett upphandlingsunderlag till att utveckla och förvalta en färdig lösning.

Vår styrka finns i vår lyhördhet, höga kompetens och förmåga att samarbeta. Knowit består av 1 800 kreativa specialister och vi erbjuder spetskompetens inom en rad områden. Vi kombinerar det stora företagets styrka med det lilla företagets själ och den enskilda medarbetarens engagemang.

Vi erbjuder våra kunder två leveransformer; åtaganden och specialistkompetens. Ett åtagande innebär att vi tar ett helhetsansvar för hela processen eller funktionen. Vi ansvarar för att ha rätt kompetens för att göra en kvalitativ leverans. Allt arbete sker naturligtvis i nära samarbete med kunden för att kunna omsätta önskningar och behov i smarta, resurseffektiva lösningar. Specialistförsörjning innebär att vi erbjuder specialister och resursförstärkning. Ni som kund kan utfrån era behov få tillgång till rätt specialistkompetens och extra resurser. Vi ansvarar för att specialisterna har rätt kompetens och får rätt kompetensutveckling.

För oss är det viktigt att leva som vi lär. Vi har ett övergripande hållbarhetsperspektiv i hela vår verksamhet med extra fokus på miljöfrågorna. Har du utmaningar i ditt företag och vill få hjälp att lösa dessa av kompetenta och engagerade specialister som brinner för din affär? Maila eller ring.

Vi söker dig som vill skapa IT-lösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder.

I Örebro erbjuder vi Knowits samtliga erbjudanden inom IT, Design & Digital samt Management.

Jobb i Örebro

Alla jobb

Knowit Örebro AB