Kontakt

Knowit i Stockholm > Knowit Decision Helikopter AB

Vi hjälper våra kunder att effektivt använda sin egen information för att få fram bättre beslutsunderlag och planera sin verksamhet.

Knowit Decision Helikopter har Business Intelligence som sin kärnverksamhet. Bolaget startades 1998 och har under åren arbetat framgångsrikt med flera stora kunder i Stockholmsområdet. Sedan 2008 är bolaget en del av Knowitkoncernen.

Vi är en av Sveriges främsta aktörer inom Business Intelligence och erbjuder heltäckande kompetens och tyngd inom datawarehousing, databaser, budgetering och planering, styrkort, analys och rapportering, samt på relaterade tjänster som upphandling, projektledning, testledning, arkitektur, mentorskap och metodstöd.

Baserat på vår långa erfarenhet och våra mycket kompetenta konsulter, kan vi erbjuda flera olika typer av tjänster. Allt från helhetsåtaganden där vi tar ansvar för hela utvecklingen och efterföljande förvaltning av hela lösningar, till expertkompetens och mentorstöd i nyckelroller i projekt.

Våra konsulter har alla en akademisk examen i grunden. En bred sammansättning av kompetenta systemvetare, verksamhetsanalytiker, ekonomer, projektledare samt dataingenjörer. Vi kan därför stödja hela processen, från att kartlägga behov och krav till konstruktion och implementering.

Vi har ett mycket nära och bra samarbete med samtliga våra partners, så våra kunder kan vara säkra på att vi alltid rekommenderar de verktyg som passar bäst i varje situation. Konsulterna är bland annat certifierade inom IBM Cognos BI, Microsoft BI, Oracle, Tableau och Qlikview.

Knowit Decision Helikopter AB