Affär + Teknik = Innovationskraft

I en modern affärsverksamhet är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade. Innovation kan man göra ur många perspektiv, men affären och tekniken måste passa ihop. Förändrings- och förbättringsprojekt får betydligt högre potential om man kan kombinera dessa kompetenser. Som det teknikbaserade företag Knowit är törs vi påstå att vi har en djup förståelse för hur IT och produktutveckling samspelar med affärsverksamheten. Och tvärtom.

Knowit har 25 års erfarenhet av lösnings- och kompetensleveranser till offentlig sektor och vi är stolta över våra ramavtal med Statens inköpscentral. Läs mer om dessa ramavtal.

Tjänster

Agile and lean organization Agile and lean organization

Att få maximal utväxling av en organisation som strävar mot att bli agil och lean är en utmaning som efter en tid involverar många fler aspekter än vad man normalt ser i utvecklingsteamen.

Läs mer

Business Development Business Development

Arbetar du i en verksamhet där externa krav och förutsättningar ständigt förändras? Det gör vi. Att på olika sätt driva eller stötta arbetet med förändringar och förbättringar är vår specialitet.

Läs mer

Energy Management Energy Management

Att genomföra effektiva åtgärder i energisektorn är en utmaning som kräver specialistkunskaper och förståelse för branschen. Med vår erfarenhet kan vi ge er stöd i alla delar av arbetet.

Läs mer

Human Resources Management Human Resources Management

Med vår långa erfarenhet av HR- och löneorganisationer hjälper vi våra kunder att skapa effektivitet i sina interna processer och systemstöd. Då kan HR-organisationen fokusera på rätt saker - att skapa bästa kvalitet och service till verksamheten.

Läs mer

IT Strategy IT Strategy

Dagens snabba teknikutveckling i kombination med IT som en alltmer kritisk möjliggörare för affärsomvandling och tillväxt har konsekvenser för alla verksamheter och IT-ledare.

Läs mer

Informations-säkerhet Informations-säkerhet

Vi skapar verklig säkerhet genom att koppla regelverk och policies till teknisk säkerhet. Vårt mål är att stödja våra kunders verksamhet och utveckla deras affär.

Läs mer

Performance Management Performance Management

Fatta bättre affärsbeslut. Vi hjälper dig att effektivt använda din egen organisations information för att få fram bättre beslutsunderlag, planera och följa upp din verksamhet.

Läs mer

Procurement Management Procurement Management

Vi inser att du vill mer med din verksamhet. Du har säkert ett antal samarbeten med leverantörer som du vill utveckla för att de bättre ska bidra till att utveckla din affär. Vi vet hur!

Läs mer

Product and Engineering Management Product and Engineering Management

Tiden från produktidé till marknadsintroduktion är en viktig faktor i produktutveckling och för att lyckas krävs att man ligger i framkant både inom innovation och produktledning.

Läs mer

Project Management Project Management

Vi på Knowit har lång erfarenhet av projekt. Därmed kan vi gå in direkt och driva projekt i din verksamhet, med minsta möjliga startsträcka.

Läs mer

Quality Management Quality Management

Vi erbjuder specialistkompetens inom kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring av processer, som ofta påverkas av regulatoriska krav eller standarder.

Läs mer

Transformation Management Transformation Management

Förändringar innebär ofta stora investeringar och risker. Det är därför viktigt att säkra rätt förutsättningar från början. Våra erfarna konsulter guidar er rätt i processen.

Läs mer

Affärs-innovation Affärs-innovation

Vi hjälper företag och organisationer att skapa hållbara strategier och tillväxt genom systematisk innovation och digital affärstransformation.

Läs mer

Aktuellt inom Management

Alla nyheter

Kurser och seminarier inom Management

Alla kurser och seminarier

Jobb inom Management

Alla jobb