Spetskompetens inom flera områden

IT påverkar företag och människor allt mer och utvecklingen sker i en mycket snabbare takt än tidigare. Affärsutveckling, innovation och processeffektiviseringar möjliggörs genom användandet av IT. Knowit bidrar till sina kunders framgång genom att erbjuda spetskompetens för ett flertal områden inom IT.

Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter med hjälp av ny teknologi och vi ger strategiska råd rörande alla former av tekniska utmaningar. Kundernas befintliga system förvaltar och moderniserar vi gärna, och vi ser till att lösa integrationen mellan olika system på ett för kunden optimalt sätt. Vi kan också ta hand om IT-driften om kunden så önskar.

Vi levererar våra tjänster som helhetsåtaganden med tydligt ansvar, alternativt som experttjänster, där vi levererar experter inom olika områden för att lösa specifika kundproblem.

Knowit har 25 års erfarenhet av lösnings- och kompetensleveranser till offentlig sektor och vi är stolta över våra ramavtal med Statens inköpscentral. Läs mer om dessa ramavtal.

Tjänster

Application Management Application Management

Vi vidareutvecklar era befintliga system i takt med den övriga verksamheten. På så vis kan nya tekniska landvinningar skapa nytta på bästa sätt, utan att ni behöver investera i nya system.

Läs mer

Business Intelligence Business Intelligence

Fatta bättre affärsbeslut. Vi hjälper dig att effektivt använda din egen organisations information för att få fram bättre beslutsunderlag, planera och följa upp din verksamhet.

Läs mer

Försvarssystem Försvarssystem

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med försvarsmakten och FMV. Genom vår gedigna kompetens, hjälper vi kunder att skapa konkurrenskraftiga system.

Läs mer

Moln Moln

Genom att använda molnteknik hjälper vi företag att vara innovativa och att leverera tjänster och lösningar baserade på det bästa inom moln.

Läs mer

Infrastruktur Infrastruktur

Vi har kompetens och resurser inom IT-infrastrukturområdet som sträcker sig från strategi och ledning till tekniska specialister och paketerade drifttjänster. Vi arbetar med etablerade metoder och tekniker.

Läs mer

Inre effektivitet Inre effektivitet

Med rätt arbetsprocesser och ett kraftfullt IT-stöd uppnås det vi menar med inre effektivitet. I våra uppdrag arbetar vi i grunden med informationshantering under hela livscykeln.

Läs mer

Krav och test Krav och test

Med vår kompetens hjälper vi våra kunder att förbättra sina testprocesser och kvalitetssäkra projekt. Med effektiv testning går det att minska kostnader och lösa problem i tid.

Läs mer

Systemutveckling Systemutveckling

Från starten för över 20 år sedan har systemutveckling varit vår kärnverksamhet. Vi hjälper våra kunder att, från en idé eller ett behov, bygga ett system som stödjer verksamheten.

Läs mer

Vill du veta mer?

Aktuellt inom IT

Alla nyheter

Kurser och seminarier inom IT

Alla kurser och seminarier

Jobb inom IT

Alla jobb